NYTTIGE LENKER FOR STUDENTER STUDENTMEDLEMMER RESTTORGET Både Fagforbundet og LO har gode tilbud til Ikke fortvil dersom du ikke fikk tilbud om studiestudentmedlemmer. Du finner dem her: plass i det samordna opptaket. Studiestedene legger ut ledige plasser der ventelistene er tømt http://ungdom.fagforbundet.no for kvalifiserte søkere på www.lo.no/u/ung www.samordnaopptak.no/info/soeking_opp- HVORDAN VELGE RIKTIG UTDANNING? tak/restetorget WWW Du er ikke alene dersom du ender opp med å droppe ut av utdanningen du har valgt, men hvor-BOLIG for ikke legge litt ekstra arbeid i å velge rett før du Skal du ta høyere utdanning, må du som regel søker? Du kan du få hjelp til å ta et klokt valg på regne med å måtte flytte. Hvis du da ikke er så heldig å kunne bo gratis hos din pensjonerte www.ung.no/utdanning/783_Hvordan_velge_ farmor to hundre meter fra studiestedet, kan det riktig_utdanning.html vært lurt å starte boligjakta tidlig. www.hybel.no www.finn.no/eiendom STUDIETILBUD I jungelen av studietilbud kan det være kjekt å ha Du kan også annonsere i avisene under en veiviser. Du finner alt du trenger å vite om hvil-«Ønsket leid». ke studietilbud som fins og hvordan du søker på STIPEND OG STUDIELÅN www.hogskoleutdanning.no For de aller fleste studenter vil lån og stipend fra ELEV- OG STUDENTFORUM I de aller fleste fylker har Fagforbundet etablert eller jobber med å etablere egne fora for elever og studenter. Et studentforum skal være et talerør for studentene, og arbeide for de sakene som studentene er opptatt av. Her kan du ta opp fag- og yrkesrelaterte spørsmål. Du finner dine lokale ungdomstillitsvalgte på http://ungdom.fagforbundet.no/ MANGFOLD I UTDANNINGEN Lånekassen komme godt med i studietida. Finn ut hva du har rett til, og søk om støtte på Lånekassens nettsider. www.laanekassen.no RABATTER Lyst til å spare penger? Du kan blant annet finne gode rabattordninger bare for studenter på www.studenttorget.no Fagforbundet er opptatt av stor bredde i ulike utdanningstilbud. Framtidas utdanninger må i større grad kunne integrere spesialisert spisskompetanse med breddekunnskap om samfunnets ulike systemer, helhetsforståelse og utviklings- og samarbeidskompetanse. Utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag innebærer en forpliktelse til å tilpasse sine utdanningstilbud til studentenes ønsker på den ene sida og arbeidslivets behov for kompetanse på den andre. I dette spennet finnes ulike utdanningstilbud som er tilgjengelige for utdanningssøkere med og uten studiekompetanse. Hovedtyngden av tilbudene finnes innenfor høgskole- og universitetssystemet, mens et økende antall tilbud finnes innenfor fagskolesystemet (se nærmere om fagskoler: www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/fagskoleutdanning). Samfunnet er avhengig av å kunne bygge på det beste av tilgjengelig kunnskap. Der- for er Fagforbundet opptatt av et nært samspill mellom forskning, utdanning og arbeidsliv. Målet er at utdanningene skal svare bedre på framtidas kompetansebehov og bidra til tjenester av høy kvalitet. temahefte-26