3 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Ingvill Bryn Rambøl, Yngve Jacobsen, Jan Hanchen Michelsen, Runar Andersen, Sissel Fantoft, Eivor Eriksen, Inger Marie Grini, Per Fugelli, Stein Guldbrandsen. Illustrasjoner: Sven Tveit. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 3. september 2012. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 4-5 Lederartikkel < 6-10 Feier for folkehelsa < 11-13 Folkehelseprofiler viser hvor skoen trykker < 14-15 Per Fugelli: Folkehelse – folkets helse? < 16-19 Legger til rette for myke trafikanter < 20-21 Faglig innspill: Stein Guldbrandsen < 22-25 Hele folket på tur < 26-30 Null brannskader er målet < 31 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 6-10 16-19 26-30 3 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Ingvill Bryn Rambøl, Yngve Jacobsen, Jan Hanchen Michelsen, Runar Andersen, Sissel Fantoft, Eivor Eriksen, Inger Marie Grini, Per Fugelli, Stein Guldbrandsen. Illustrasjoner: Sven Tveit. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 3. september 2012. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 4-5 Lederartikkel < 6-10 Feier for folkehelsa < 11-13 Folkehelseprofiler viser hvor skoen trykker < 14-15 Per Fugelli: Folkehelse – folkets helse? < 16-19 Legger til rette for myke trafikanter < 20-21 Faglig innspill: Stein Guldbrandsen < 22-25 Hele folket på tur < 26-30 Null brannskader er målet < 31 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 6-10 16-19 26-30 temahefte-27