LuFtFOrureNsNINg – Det er et klart mål å bli kvitt flest mulig oljekaminer, understreker Elisabeth Mikalsen. Det fins miljøriktige alternativer til olje. De som ønsker en «kaminløsning» kan vurdere pelletsovner, men høy innkjøpspris, få pelletsforhandlere og relativt dyrt brensel sammenlignet med ved, har bremset interessen. – Uansett er det viktig at riktig brensel brukes. Følg derfor ovnsprodusentens bruksanvisning nøye, insisterer Lars Hernebäck. Mangel på kunnskap Med en moderne peisovn burde det være lett å styre ilden ettersom feil fyring gir nedsotet glass, men ennå skorter det på kunnskapene. – Vi har sett nesten absurde fyringsvarianter, sier Elisabeth Mikalsen, og nevner en kar som dyppet veden i vann for at den skulle brenne lenger. Men hvordan få fyr på gjennomvåte kubber? Tennvæske var løsningen! – Dette er et ekstremt eksempel, men vi må få folk til å kutte ut brenning av avfall, plast og annet skrot, og det skal heller ikke brukes mye papir. Papirbrenning gir store askeog støvutslipp, sier hun. – Vi anbefaler i grunnen bare opptenningsbriketter. Det beste er å tenne opp fra toppen av «bålet». Da slipper startflammen å varme opp all veden, og dermed forsvinner mye av røykutslippet og sotingen før varmen tar seg opp, supplerer Lars Hernebäck. Han legger også til at dette er detaljer, men at det får merkbar virkning for bylufta når tusenvis av ildsteder tennes på kalde vinterdager. Folk stoler på feieren Den som vil bidra til bedre luft ved å fyre riktig må altså informeres, og feierne har intensivert opplysningsarbeidet. Fyringstips og annen nyttig informasjon dekorerer arbeidsbilene, etaten rykker inn avisannonser og sprer budskapet i form av informasjonsmateriell. Bergen kommune har også innledet et samarbeid med Naturvernforbundet om å spre opplysning om < GIFTLOKK OVER BERGEn: En vakker vinterdag blir skjemmet av en giftig, brun dis som dekker store deler av de sentrale bydelene. Foto: Prillen/wikimedia commons FOLKEHELSEARBEIDERE 7 temahefte-27