LuFtFOrureNsNINg TIL KAMP FOR BEDRE LuFT: Feierne har en sentral «riktig fyring». Og når feieren drar på husbesøk, er rolle i jobben med å bedre luftkvaliteten i Bergen. informasjon en viktig oppgave. Panteordningen for vedover har opphørt, men – Vi bruker feierrundene til aktivt å informere om overfeiermester Lars Hernebäck og feiermester opptenningstips og andre gode rutiner for effektiv Elisabeth Mikalsen sørger for fyring, sier Hernebäck. å informere byens fyrbøtere om hvordan det er – For feieren hører folk på? mulig å fyre uten å forpeste lufta. – Helt klart. Feieren er en fagperson som har mye kunnskap, en som folk har tiltro til. Når vi er hjemme hos folk, enten i form av tilsyn med fyringsanlegget eller for å feie, har vi en gylden anledning til å informere huseieren direkte. Risikerer fyringsforbud fyringsforbud. Ovnene kan nok være ok, men uten Ved feiing og tilsyn oppdages det også avvik ved godkjennelse etter norske regler er de ikke tillatt å bruke. skorsteiner og ildsteder som kan få følger for brannDet hender også at ovner som selges av norske sikkerheten. butikker mangler korrekt godkjenning. Derfor er det – Huseieren syns ofte at utgiftene til utbedring viktig å benytte en seriøs leverandør. passer dårlig, men når feieren forklarer risikoen og – Dette en sur opplevelse for den som har kjøpt en konsekvensene det kan få, skjønner huseieren at ovn i god tro, men både miljø, brannsikkerhet og påleggene er til alles beste, sier Hernebäck. folkehelsehensyn tilsier at vi må være strenge, Også mange som kjøper ovner i utlandet risikerer avslutter feiermester Elisabeth Mikalsen. Ovnsselger: – Etterspørselen gikk opp med panteordningen Bergens ovnselgere merket tydelig – Hvordan fungerte ordningen rent at omsetningen økte i de periodene praktisk? kommunen satte av millionbeløp – Svært godt. Ettersom det var et for å subsidiere utskiftingen av tak på antallet ovner som kunne gamle, forurensende ovner. byttes inn i hver periode, kunne – Ja, det var mange som ønsket å kundene søke om tilskudd på bruke dette generøse tilskuddet, sier forhånd og få et bevis på at de Asgeir Vikhagen, daglig leder i hadde panterett. Da var det bare å faghandelen Varme As. bestille ny ovn. Vi forhandlere tok – For oss var dette naturligvis god oss av jobben med å informere butikk, men i tillegg har både miljø brannvesenet om at det gamle og sikkerhet tjent på at gamle ovner ildstedet var kassert og et nytt har blitt byttet ut. En ny ovn montert, sier Vikhagen, som utnytter faktisk brenselet dobbelt så berømmer brannvesenet for svært godt som en gammel modell uten smidig og effektiv håndtering av etterbrenning av røykgassene. papirarbeidet. GOD ORDnInG FOR BRAnSJEn: – Mange ville kjøpe nye, rentbrennende vedovner takket være «pantetilskuddet», sier Asgeir Vikhagen, daglig leder i Varme As. 8 FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27