FySISK AKTIVITET: På Tårnåsen aktivitetssenter tilbyr Oppegård kommune trening for alle for en billig penge. FOLkeHeLseprOFILer FySISK AKTIVITET: På Tårnåsen aktivitetssenter tilbyr Oppegård kommune trening for alle for en billig penge. FOLkeHeLseprOFILer Folkehelseprofiler viser hvor skoen trykker Nå kan alle norske kommuner få stilt diagnose for folkehelsa på internett. Er veiene sikre nok, trives skoleelevene og er vannkvaliteten god nok? Tekst: INGVILL BRYN RAMBøL Foto: INGER MARIE GRINI – Pust dypt inn og rull roooolig opp igjen. Bruk De elektroniske folkehelseprofilene bygger på den tida dere trenger, sier yogainstruktør Berit statistikk fra nasjonale registre som Folkehelsa har Ulvesli Nord. I treningssalen på Tårnåsen samlet inn og tolket. Her finnes opplysninger om aktivitetssenter er det lav terskel og høyt under levekår, trivsel og forekomst av sykdommer. taket. For 300 kroner i halvåret kan alle som bor i Meningen er at profilene skal være et verktøy for Oppegård kommune komme hit og få variert kommunene i arbeidet med å utarbeide oversikter trening midt på dagen. Slikt blir det folkehelse av. over helsetilstanden i kommunen, slik de er pålagt i Hvis vi studerer folkhelseprofilene som ble den nye folkehelseloven (se egen ramme). lansert i våres, ser vi at Oppegård er en ganske frisk kommune. Utdanningsnivået er høyt, og tallet Skal brukes av alle på uføretrygdede og arbeidsledige er lavere enn – Vi har lagt vekt på å gjøre profilene forståelige, landsgjennomsnittet. nyttige og faglig fundert, sier avdelingsdirektør < FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27