22 MILJøARBEID verNepLeIe I eLDreOMsOrgeN Hele folket på tur Ålesund kommune tilrettelegger for turgåing. Kommunen har laget helseløyper der alle uansett alder, helsetilstand og kjønn kan komme seg ut i aktivitet – i frisk luft. Tekst og foto: RUNAR ANDERSEN Det sies at ålesundere er blant dem som lever lengst i landet vårt. Ifølge en nylig utkommet undersøkelse fra Nova, har byens befolkning høyere gjennomsnittsalder enn folk i andre norske byer. Turstier og tilrettelagte friluftsområder i kommunen er blitt en stor suksess. Og lokalpolitikerne har vedtatt over 20 nye planer som berører folkehelsa. Minsker dørstokkmila – Ulike rapporter viser tydelig at fysisk aktivitet er en av de viktigste faktorene for god helse, påpeker Kathrin Kobbevik, folkehelsekoordinator og rådgiver i Ålesund kommune. Hun legger vekt på at folk må kunne komme i bevegelse på en lett gjennomførbar måte. – Dørstokkmila er ofte den største kneika for å komme i aktivitet. Ved å tilrettelegge mest mulig, gjør vi det enklere å ta initiativ. Og så er det viktig å huske på at det ikke er de lange toppturene vi kanskje temahefte-27