FORuT FOR SIn TID: Harstad kommune har svært få brannskader på barn, og ligger godt an til nok en gang å bli godkjent som Safe Community. null brannskader er målet Harstad nærmer seg sitt nullvisjonsmål når det gjelder alvorlige, sykehusfordrende brannskader hos barn. Tekst og foto: YNGVE JAcOBSEN 26 FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27