Systematisk forebyggende arbeid på helsestasjonen, samarbeid på tvers og en unik ulykkesdatabase har i sum skapt det gode resultatet. Vågsfjordens perle bør således ligge godt an til å bli regodkjent som Safe Community. – Det forebyggende arbeidet gjennomsyrer virksomheten ved helsestasjonen i Harstad. Vi fokuserer på alle typer ulykker, men er ekstra årvåkne når det gjelder forbrenningsskader som hyppigst rammer barn i aldersgruppen null til fire år, forteller Solveig Rostøl Bakken, helsesøster i Harstad kommune og koordinator i WHOprosjektet Safe Community (Trygge lokalsamfunn). BraNNskaDer Praktiske råd og vink som nytter – Når foreldrene kommer hit på kontroll med barna sine, får de informasjon av helsesøster og brosjyremateriell som forteller hvordan de kan forebygge forbrenningsskader og andre ulykker, sier Bakken. Hjemmet, og i særdeleshet kjøkkenet, inneholder mange potensielle ulykkesfeller for småen: En kasserolle med kokende vann eller smult, med håndtaket stikkende ut fra komfyren. En vannkoker med lang ledning plassert ytterst på benken. En utstrakt barnehånd – og som lyn fra klar himmel kan ulykken være ute med de lidelser dette medfører. En kaffekjele med tuten pekende utover kan lett føre til tredje grads forbrenning for et barn med tynn og sårbar hud. Barnehender mot glovarm radiator likeså. – Vi driver mye med komfyrvern, og rådet vi gir er å plassere kaffekokeren med tuten innover mot kjøkkenbenken og sette kasserollen lengst mulig inn på komfyren. Det dreier seg om å bevisstgjøre foreldrene ved hjelp av enkle, praktiske råd som ikke koster penger. Mitt inntrykk er at foreldrene er veldig mottakelige for slik informasjon. Og det beste av alt: Vi kan dokumentere at vår informasjonsstrategi nytter. Oppsøkende virksomhet Solveig Rostøl Bakken gestikulerer og prater engasjert om alt som kan forebygge ulykker og bidra til et tryggere samfunn. I tillegg til informasjonen som foreldrene får ved de obligatoriske kontrollene, som er hver fjerde måned for nulltil fireåringenes vedkommende, driver helsestasjonen i Harstad med en utstrakt oppsøkende virksomhet i form av hjemmebesøk og besøk i barnehager og skoler. – Akkurat nå er vi to fra helsehuset som går runder i barnehagene der vi ser på utstyr, lekeapparater, varmtvann og bygningsmassen, og vurderer om dette er sikkert nok. Etter endt runde skriver vi rapport til barnehagen der feil og mangler og også gode løsninger blir påpekt. Senest i går var vi i en barnehage der vi kom over en vanlig kjøkkenfelle: Vannkoker med for lang ledning plassert uforsvarlig nær kanten av kjøkkenbenken. I slike tilfeller gir vi råd om å korte ned på ledningen og gi apparatet mer utilgjengelig plassering for ungene. Vaktbikkje Helsesøstrene på helsestasjonen i Harstad har hvert sitt aldersbestemte ansvarsområde, og i tillegg har en av dem et særskilt ansvar for innvandrerbarn. Solveig Rostøl Bakken har en overordnet rolle i det Jobber for Barne- sikkerhetsrådet Helsesøster Solveig Rostøl Bakken er medlem i en arbeidsgruppe på fem for Barnesikkerhetsrådet. Rådet tar opp alle problemstillinger ved- rørende sikkerhet blant barn fra 0 til 17 år, som brannskader, bruk av sykkelhjelm, fallulykker, sikring i bil og ungdoms- problemer. Gruppa møttes første gang i slutten av august 2012. ulykkesforebyggende arbeidet ved helsestasjonen. < FOLKEHELSEARBEIDERE 27 temahefte-27