31 FOLKEHELSEARBEIDERE OMtaLer Den nye folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar i år: lovdata.no Diverse statlige dokumenter om folkehelsearbeid: folkehelseforeningen.no En rekke eksempler på hvordan folkehelse- arbeidet blir drevet ulike steder i form av foredrag fra lokale utøvere: folkehelseforeningen.no Nyheter og oppdateringer om folkehelseprofiler og statistikkbanken til Kommunehelsa: fhi.no/kommunehelsa Finn folkehelseprofilen til din kommune eller bydel: www.fhi.no Norsk forening for folkehelse arbeider for å øke for- ståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis i folkehelsearbeidet. Fokus settes på forhold som levekår, miljø, livsstil og helse. folkehelseforeningen.no Helsedirektoratets høringskonferanse til folkehelse- forskriften, avholdt i februar 2012. Diverse innlegg fra konferansen: helsedirektoratet.no Bøker Folkehelsearbeid nina Cecilie Øverby, Monica K. Torstveit og Rune Høigaard, Cappelen Damm, 2011 Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helse- fremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkehelsa. Boka er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folke- helseutfordringene? Hvordan påvirker livsstils- faktorer folkehelsa? Hvordan endre helsevaner? Folkehelse i et migrasjons- perspektiv Bernadette n. Kumar og Berit Viken (red), Fagbokforlaget, 2010 Basiskunnskap og grunnleggende teorier om folkehelse blant ulike etniske grupper. Boka tar for seg fysiske og psykiske helseaspekter, og omhandler folkehelsearbeid i et livsløps- perspektiv. Den presenterer redskaper, erfaringer og forskning som kan brukes av helsepersonell i arbeidet med ulike etniske grupper. Helsefremmende lokalsamfunn nina Sletteland og Ruth Marie Donovan, Gyldendal, 2012 Det er ikke lenger de smittsomme syk- dommene som er den største trusselen mot menneskers liv og helse, men våre levevaner og livsstil. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede– proceed-modellen og sosial markedsføring. Forebyggende helsearbeid John Gunnar Mæland, universitetsforlaget, 2010 Boka analyserer bredden og mangfoldet i det forebyggende helsearbeidet. De generelle strategiene for forebygging begrunnes og diskuteres. (3. utgave) Folkehelsei et migrasjons- perspektivBernadee N. Kumar og Berit Viken (redstuDIer Tverrfaglig videreutdanning i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Buskerud hibu.no Videreutdanning i Folkehelse og helseatferd ved Høgskolen i Nord- Trøndelag hint.no Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Bergen hib.no Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid ved Universitetet i Bergen uib.no Introduksjon til samhandling for folkehelse ved Høgskolen i østfold hiof.no Master i folkehelsevitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap umb.no Halvårig studium i folkhelsearbeid ved Universitetet i Nordland hibo.no Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Agder uia.no Bachelor i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark hihm.no søk I aktueLLe NettsIDer FOLKEHELSEARBEIDERE OMtaLer Den nye folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar i år: lovdata.no Diverse statlige dokumenter om folkehelsearbeid: folkehelseforeningen.no En rekke eksempler på hvordan folkehelse- arbeidet blir drevet ulike steder i form av foredrag fra lokale utøvere: folkehelseforeningen.no Nyheter og oppdateringer om folkehelseprofiler og statistikkbanken til Kommunehelsa: fhi.no/kommunehelsa Finn folkehelseprofilen til din kommune eller bydel: www.fhi.no Norsk forening for folkehelse arbeider for å øke for- ståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis i folkehelsearbeidet. Fokus settes på forhold som levekår, miljø, livsstil og helse. folkehelseforeningen.no Helsedirektoratets høringskonferanse til folkehelse- forskriften, avholdt i februar 2012. Diverse innlegg fra konferansen: helsedirektoratet.no Bøker Folkehelsearbeid nina Cecilie Øverby, Monica K. Torstveit og Rune Høigaard, Cappelen Damm, 2011 Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helse- fremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkehelsa. Boka er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folke- helseutfordringene? Hvordan påvirker livsstils- faktorer folkehelsa? Hvordan endre helsevaner? Folkehelse i et migrasjons- perspektiv Bernadette n. Kumar og Berit Viken (red), Fagbokforlaget, 2010 Basiskunnskap og grunnleggende teorier om folkehelse blant ulike etniske grupper. Boka tar for seg fysiske og psykiske helseaspekter, og omhandler folkehelsearbeid i et livsløps- perspektiv. Den presenterer redskaper, erfaringer og forskning som kan brukes av helsepersonell i arbeidet med ulike etniske grupper. Helsefremmende lokalsamfunn nina Sletteland og Ruth Marie Donovan, Gyldendal, 2012 Det er ikke lenger de smittsomme syk- dommene som er den største trusselen mot menneskers liv og helse, men våre levevaner og livsstil. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede– proceed-modellen og sosial markedsføring. Forebyggende helsearbeid John Gunnar Mæland, universitetsforlaget, 2010 Boka analyserer bredden og mangfoldet i det forebyggende helsearbeidet. De generelle strategiene for forebygging begrunnes og diskuteres. (3. utgave) Folkehelsei et migrasjons- perspektivBernadee N. Kumar og Berit Viken (redstuDIer Tverrfaglig videreutdanning i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Buskerud hibu.no Videreutdanning i Folkehelse og helseatferd ved Høgskolen i Nord- Trøndelag hint.no Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Bergen hib.no Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid ved Universitetet i Bergen uib.no Introduksjon til samhandling for folkehelse ved Høgskolen i østfold hiof.no Master i folkehelsevitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap umb.no Halvårig studium i folkhelsearbeid ved Universitetet i Nordland hibo.no Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Agder uia.no Bachelor i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark hihm.no søk I aktueLLe NettsIDer temahefte-27