2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. tekst og foto: Jørn Wad, Ingrid Trømborg, Gerd Eva Volden, Per Flakstad, Fredrik Hellstrøm, Sissel Fantoft, Eivor Eriksen, Silje Midttun, Ingvill Bryn Rambøl, Thor A. Nagell, Monica Schanche, Erik Sundt, Karin Lund illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 19. november 2012. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag – og andres < 8-10 Servicetorg – bra bare for innbyggerne? < 11 Tillit er viktig både for brukerne og dem som jobber der < 12-13 Bruk sjarmen < 14-15 Realkompetanse, hva er det? < 16-19 Suksess med servicetorg < 20-21 Service til folket < 22-23 Tryggere bak skranken < 24-25 – Fikk nei til bostøtte, men var strålende fornøyd < 26-29 Teamarbeid på Akutten < 30 Fagskolen – en ubenyttet og alternativ karrierevei Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 16-19 26-29 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. tekst og foto: Jørn Wad, Ingrid Trømborg, Gerd Eva Volden, Per Flakstad, Fredrik Hellstrøm, Sissel Fantoft, Eivor Eriksen, Silje Midttun, Ingvill Bryn Rambøl, Thor A. Nagell, Monica Schanche, Erik Sundt, Karin Lund illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 19. november 2012. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag – og andres < 8-10 Servicetorg – bra bare for innbyggerne? < 11 Tillit er viktig både for brukerne og dem som jobber der < 12-13 Bruk sjarmen < 14-15 Realkompetanse, hva er det? < 16-19 Suksess med servicetorg < 20-21 Service til folket < 22-23 Tryggere bak skranken < 24-25 – Fikk nei til bostøtte, men var strålende fornøyd < 26-29 Teamarbeid på Akutten < 30 Fagskolen – en ubenyttet og alternativ karrierevei Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 16-19 26-29 temahefte-28