3ANSIKTET uTAD LeDer kirsti knudsen ansvarlig redaktør For drøyt ti år siden begynte norske kommuner å opprette servicetorg, der innbyggerne kunne få svar på spørsmål og få løst enkle saker. Ideen var at folk skulle ha ett sted å gå til, og at dette ene stedet skulle kunne gi dem hjelp og veiledning. Den gamle klisjeen om å bli sendt rundt fra kontor til kontor i det offentlige skulle bli noe vi bare fant igjen i fortidas vitser og revysketsjer. Hvordan publikum opplever servicetorget, avhenger i stor grad av de ansatte. Og mange av dem kjenner nok på ansvaret for å gi arbeidsplassen sin et godt omdømme blant folk flest. Men hovedansvaret må og skal ligge hos politikerne og hos den administrative toppledelsen. Det er her rammene for arbeidet på servicetorget blir lagt, og det er her kriteriene for hvem som kan ha en slik viktig og utadrettet stilling blir bestemt. Det holder ikke bare å opprette et servicetorg eller sette opp en skranke i rådhusresepsjonen. Hvis ideen skal ha noe for seg, må servicetorget ha dyktige medarbeidere som kjenner både kommunen og kommunal saksbehandling. De må ha fullmakter til å gi konkrete svar, og de må ikke minst ha kunnskap om å behandle mennesker. – Service må forankres på toppen, sier rådmann og leder i Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre kommunale ledere, Arve Varden, i dette temaheftet. Han har et godt poeng. Service er et fag. Hvert år tar mange kommunalt ansatte videreutdanning i dette, nettopp for å bli flinkere til å møte innbyggerne som henvender seg til servicetorget eller andre kommunale virksomheter. Har en slik utdanning noe for seg? Vi har snakket med to av Fagforbundets medlemmer som har vært gjennom studiet ved Høgskolen i Hedmark, og deres svar var et klart og tydelig ja! Her har altså kommunene en god mulighet til å skolere sine ansatte til å bli enda bedre publikumsbehandlere. Mer publikumsvennlig, større åpenhet, enklere å få svar. Da skulle vel servicetorgene være godt tilrettelagt for en rosenrød framtid? For publikum er svaret ja, i alle fall i de kommunene som har fått sving på sine servicetorg. Men for de ansatte? Det ligger en fare i å bli sliten og utbrent i serviceyrker. Daglig kundebehandling, der du er i front på vegne av kommunen, kan være utrolig krevende. Ikke minst gjelder dette ansatte som kan oppleve et tøft krysspress mellom det innbyggerne ønsker og trenger og det kommunens ledelse og virksomheter kan by på. Muligheten for å kunne trekke seg tilbake av og til for å gjøre andre oppgaver, er én av flere viktige faktorer for å kunne stå lenge i en utadrettet jobb. Det krever servicetorg med tilstrekkelig mange ansatte, og det krever god organisering. I tillegg må de ansatte få muligheten til faglig påfyll. Når kommunene skal by på seg selv, må også de ansatte ha noe å by på! når kommunene byr på seg selv temahefte-28