BLide ansatte: — Hurra for tenestetorget og prosessen vi er en del av, sier (f.v.) Grete Brårmo, Birgit skinnarland, sigrid Vinjerui Lid og sten andersen. i bakgrunnen er therese Lofthus i full sving med en av dagens mange veiledninger. Vinje kommune • Innbyggere: 3700 • Samlet areal: 3106 km2 • Landareal: 2740 km2 • Vann og innsjøer: 366 km2 • Antall innbyggere pr. km: 17 • Vinje kommune ligger øverst i Telemark. E 136 går tvers gjennom kommunen, og er et bindeledd mellom øst og vest. Både hytteeiere og turister er en fast del av bildet i kommunens tettsteder. Former sin egen hverdag – og andres – Helt fra starten har vi vært blant premissleverandørene for hvordan Tenestetorget skulle utvikles. Nå føler vi at vi har fått forme vår egen hverdag, samtidig som vi former andres. Tekst og foto: JøRN WAD Sten Andersen er tjenestetorgsjef i Vinje kommune. Samarbeid Han har riktig nok ikke jobbet der mer enn ett års – Dette har hele tida vært et samarbeid, sier tid, men kollegene fyller godt inn når praten kommer konsulent Sigrid Vinjerui Lid, en av veteranene i inn på strategi, medvirkning og utvikling av tjenesteprosjektet. Hun husker godt starten i 2000. torget i kommunen. – Allerede fra prosjektstart hadde vi grupper i Slik sett blir samtalen litt lik arbeidsdagen ellers. De sving for å påvirke hvordan Tenestetorget skulle ansatte hjelper hverandre med å levere gode tjenester til utformes. Vi har også vært med på å teste ut hvordan innbyggerne i kommunen. Helt selvfølgelig og liketil, dette fungerte i praksis. For et par år siden pusset vi men samtidig med klare strukturer og mål. blant annet opp inngangen for å gjøre den mer 4 ANSIKTET uTAD temahefte-28