TeNesTeTOrgeT I VINje En meningsfylt hverdag Therese Lofthus arbeidet i flere år i reiselivsbransjen før hun begynte i Vinje kommune for et par år siden. Hun syns det er positivt at kommunehuset har fått bygningsmessige endringer som gjør Tenestetorget til en enhet, og at de har tett kontakt med byggesaksbehandlerne, som får mange henvendelser daglig. Lofthus er også opptatt av at innbyggerne skal forstyrre dem som jobber der. – Det er jo derfor vi er her, ikke sant? Dersom vi ikke kunne leve med den delen av jobben, hadde vi nok ikke søkt oss hit. Vi har fått være med på å bygge opp en tjeneste og ikke minst en hverdag som vi alle finner meningsfylt. At vi kan gi befolkningen den servicen de har krav på, er i seg selv en positiv side ved jobben, smiler hun. inGen skranker: – allerede fra begynnelsen ble det lagt opp til å fjerne skrankene mellom oss og publikum, for- teller tjenestetorgsjef sten FOrnøYde Brukere: – strate- gien har vært vellykket. nå har vi mer fornøyde brukere, sier konsulent Birgit skinnarland. Med PÅ LaGet: – Vi har hele tida vært en integrert del av prosessen, understreker sigrid Vinjerui Lid. GOd atMOsFÆre: – se, så fint det har blitt her i inngangspartiet! det skaper en positiv stemning allerede før folk kommer inn til oss, sier Grete Brårmo. sOsiaLeMedier:«Meerderdeer»,heterdetiannonsensomfortellerat Vinjekommuneertilstedei”alle”kanaler.Hjemmeside,facebookogtwitter erendelavhverdagen.Ogtjenestetorgsjefenstårforoppdateringene. andersen. ANSIKTET uTAD 7 temahefte-28