FagLIg INNspILL tillit er viktig både for brukerne av offentlige tjenester og dem som jobber der I temaheftet for Seksjon kontor og administrasjon i 2012 konsentrer vi oss om service. Temahefter er et ekstra faglig tilbud fra oss. Det kan brukes som et oppslagsverk og gi nyttige tips i ditt arbeid. Dette temaheftet er nok først og fremst rettet mot dere som sitter i servicetorg og informasjonsskranker. Likevel tror jeg at dere alle vil finne stoff her som kan være nyttig. Jeg vil ønske dere lykke til med De fleste av oss som jobber i offentlig sektor, vil bruken av dette temaheftet. ha kontakt med brukere i arbeidet sitt, eller vi blir oppfattet som representanter for vår arbeidsgiver. Da er det nyttig å ha fokus på det å yte service og å opptre korrekt. Alle ansatte har også et ansvar som representanter for den arbeidsplassen de har, enten dette er et Navkontor, en kommune eller et sykehus. Tilliten til tjenestene er det dere som forvalter. Får brukeren en god følelse av å bli fulgt opp og ivaretatt, øker også tilliten til forvaltningen. Dette er viktig for brukeren, men også for oss som jobber i forvaltningen. Med stor tillit vil det bli en enda tryggere arbeidsplass. Presset for å konkurranseutsette og privatisere tjenesten blir mindre hvis den blir oppfattet som kvalitativt god. Det kan vi bidra til ved å holde en faglig god standard og ha et godt servicetilbud. Fagforbundet jobber på mange områder for å bygge opp en god offentlig sektor med høy grad av tillit hos brukerne. Dette gir seg mange utslag, og seksjonene har ansvaret for den faglige delen av dette arbeidet. Vi presser på for at arbeidsgiver skal gi gode faglige oppdateringer, for det er først og fremst hos arbeidsgiver at ansvaret for den faglige oppdateringen ligger. Likevel er det også viktig for Fagforbundet å gi dere et faglig tilbud, som muligheten til å gå på fagkurs, ta fagskoleutdanninger eller høgskole Gerd eva Volden, utdanninger. Vi ønsker med det å bidra til at dere leder for seksjon kontor kan få faglig påfyll og ta en videreutdanning hvis og administrasjon dere ønsker det. i Fagforbundet En god mestring av jobben gir også bedre trivsel. Dette aspektet er det viktig å ta med seg, både for arbeidsgiver og oss ansatte. temahefte-28