OGsÅ saksBeHandLinG: de ansatte ved servicekontoret i askim har også et saksbehandleransvar, og kan trekke seg tilbake til egne kontorer når de trenger å fordype seg, sier avdelingsleder Grethe iversen. suksess med servicetorg Askim var en av de første kommunene i Østfolds som innførte et servicetorg. Neste år feirer det sitt tiårsjubileum. Og tilbakemeldingene fra både brukerne og de ansatte er svært positive. Tekst: SISSEL FANTOFT Foto: EIVOR ERIKSEN I rådhuset i Askim yrer det av liv fra morgen til kveld. Her fins både kino, kafé og bibliotek, bystyresal og møtefløy, i tillegg til Nav, boligkontor og Servicetorget. – Vi kaller det for «Det offentlige rom». Kafeen er veldig populær. Der samles blant annet flere pensjonistgrupper til ukentlige treff. Og så ligger det en lesekrok med dagens aviser der, forteller Grethe Iversen, som er avdelingsleder for Servicetorget. Når en bruker ønsker å henvende seg til Askim kommune eller Nav, er det første han eller hun møter et hyggelig menneske bak skranken i Servicetorget. – Vi møter alle med høflighet og respekt. Og det at det er så mange mennesker her, gjør nok at det er enklere å komme til oss. Det er jo ingen som kan vite hva saken gjelder, siden så mange instanser er samlet på samme sted, fortsetter hun. Bakgrunnen for at det ble opprettet, var et ønske om å etablere ett sted hvor folk kunne få hjelp med temahefte-28