serVIceTOrgeT I askIm ønsket JOBBen: – Vi har alle offentlige tjenester. Servicekonsulent Liv Moen var med i forprosjektet som utredet mulighetene. – Parallelt med etableringen av Servicetorget lå det også et ønske om å organisere kommunen i en totrinnsmodell ved å redusere antall mellomnivåer i organisasjonen. Resultatet ble at vi fikk Servicetorget i rådhuset, og modellen har vært den samme siden, med bare noen små justeringer, forteller hun. På nett Da Servicetorget skulle bemannes, ble ansatte rundt omkring i de forskjellige kommunale etatene oppfordret til å søke. saksbehandlingsansvar. Vi har egne kontorer lenger inn i lokalene der vi kan trekke oss tilbake og få ro når vi trenger å fordype oss litt, sier Iversen. Tilbyr en lang rekke tjenester – De som kontakter oss begynner ofte med å si «dere som kan alt!», og vi gjør så godt vi kan. Vi hjelper dem med å komme i kontakt med de rette instansene i kommunen, sier Iversen. – Vi har en finger med i mange prosjekter som berører publikum, og har også en del administrative oppgaver, som TTkort, barnehageopptak, SFO, utleie av idrettsanlegg, gymsaler, – I mange andre kommuner blir salg av billetter til kulturarrange Vi er brukernes folk bare flyttet over fra andre menter, utlån av krykker, salg av stillinger når Servicetorget blir øyne innad i søplesekker, eiendomsinfo til etablert, men vi søkte selv på kommunen, samtidig som meklerne, og så lager vi en del stillingene våre, og vi som søkte kart som vedlegg til bygge vi er kommunens ansikt utad. hadde jo lyst til å jobbe her, sier søknader, forteller Moen. Servicekonsulent Liv Moen Moen, som kom fra en stilling i barnehageetaten. Grethe Iversen jobbet tidligere i helseog sosialetaten. – Vi ble ansatt noen måneder før Servicetorget åpnet, slik at vi hadde litt tid til å bli kjent med hverandre og organisasjonen først. Og til forskjell fra servicekontorene i mange andre kommuner, som ofte i realiteten er et sentralbord, har vi også – Vi har også vårt elektroniske servicetorg på nettet som vi bruker mye, blant annet til å chatte med brukerne. Vi bruker dessuten Facebook aktivt, forteller Iversen. Preventiv effekt Nav holder til i de samme lokalene, men har sitt eget telefonnummer og egne skranker. < ANSIKTET uTAD selv søkt på stillingene ved servicekontoret, og det er jo fordi vi hadde lyst til å jobbe her, sier anne Berg. BYtter PÅ: – Vi bytter på å sitte i skranken, en halv dag om gangen, og det fungerer veldig bra, forteller terje søimer. temahefte-28