serVIceTOrgeT I askIm servicetorget i askim • Åpnet 22. april i 2003. • Inntil videre tilknyttet saksbehandlertjenester innenfor byggesak, bolig- kontor, skjenkebevilling, tolketjeneste og Nav. • Bemannet med avdelingsleder og seks servicekonsulenter. • Betjener også et elektronisk servicetorg der de kan chatte med brukerne. Bruker facebook aktivt. • Samlokalisert med biblioteket og Nav. – I starten kjøpte vi en del tjenester av Servicetorget. De håndterte blant annet spørsmål om frikort og reiseregninger. Men av økonomiske årsaker tok vi etter hvert over det ansvaret selv, sier avdelingsleder for Nav, Anne K. Berg. Når folk ringer til Servicetorget, får de oppgitt telefonnummeret til Nav. Servicetorget har også ansvaret for kølappsystemet til Nav, og folk kan levere papirer til Nav, som for eksempel sykemeldinger. Ventesonen til Nav ligger like bak skranken til Servicetorget. – Her står vanligvis radioen på. Vi har fått installert spesielle høyttalere som sprer en «lyddusj» over ventesonen slik at lyder fra dem som sitter i samtale med saksbehandlere blir dempet. Vi har også pcer som til gratis bruk, og de kan også skrive ut skjemaer og søknader gratis her, forteller Iversen. – Det ideelle ville kanskje ha vært at vi samarbeidet på tvers av Servicetorget og Nav, men de mange taushetsbelagte sakene setter en stopper for det. Men samlokaliseringen er en stor fordel. Vi er mange mennesker sammen i ett miljø, og både brukerne og vi har lett tilgang til andre tjenester på huset. Alarmen vår er koblet til Servicetorget, så hvis det oppstår vanskelige situasjoner hos oss, kommer de oss til unnsetning, sier Berg. Det at såpass mange mennesker jobber sammen i åpne lokaler har også en preventiv effekt, mener Liv Moen. – Hvis noen er veldig aggressive, er det lettere å håndtere dem her enn hvis vi hadde sittet spredt på hvert vårt kontor rundt omkring i kommunen. Positiv respons Sju personer jobber i førstelinja ved Servicetorget, mens Nav har tre skranker. – Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her, folk trives, og det er veldig liten utskifting av ansatte. Her har vi det morsomt sammen på jobb, og tilbakemeldingene fra brukerne forteller at de også syns at det er hyggelig å komme hit. I tillegg til den positive responsen vi får direkte fra brukerne, har vi også gjennomført undersøkelser som viser at folk er generelt fornøyd med at de får alt på ett sted, sier Iversen. Samlokaliseringen gjør det dessuten lettere å dele på kunnskapen de ansatte besitter. – Kanskje vi kan opplyse om et skjema brukerne ikke visste at de trengte i forbindelse med en søknad, slik at de sparer en bomtur. Det er jo ikke alt det er så lett å vite på forhånd. Skal du for eksempel på helsereise fordi du lider av revmatisme eller har psoriasis, er det til Rikshospitalet du skal søke, og det er jo ikke så veldig opplagt i utgangspunktet, sier Moen. Hjelper med nesten alt Servicetorget får henvendelser om alt mellom himmel og jord, og medarbeiderne føler det av og til som om de jobber i opplysningen. – I forrige uke ringte det noen som skulle ha bryllup, så da regnet jeg med at de var på jakt etter et lokale de kunne leie av kommunen. Men nei, lokale hadde de, men de trengte hjelp til alt det andre, som brudekjole, blomster og så videre. Akkurat dét kunne jo ikke vi hjelpe med, men ellers strekker vi oss så langt vi kan. Vi er brukernes øyne innad i kommunen, samtidig som vi er kommunens ansikt utad, sier Moen. Siden Servicetorget holder til samme sted som kinoen, biblioteket og kafeen, er det mange som er godt kjent i lokalene når de selv kanskje trenger hjelp fra kommunen eller Nav. deLer kunnskaP: – samlokaliseringen gjør det enklere å dele kunnskap som hver enkelt ansatt sitter med, sier Liv Moen som står med kommunens HMs-pris som servicetorget fikk i 2005. 18 ANSIKTET uTAD temahefte-28