19ANSIKTET uTAD serVIceTOrgeT I askIm – Det er fint at dette ikke er et sted du først kommer til når du har problemer. Jeg tror det gjør det enklere å komme hit når det først er behov for det. Og de som absolutt ikke vil snakke med oss direkte eller på telefon, kan chatte via internett i stedet, sier Moen. Bytter på Ute i skranken er det servicekonsulent Terje Søimer som holder fortet denne dagen. – Jeg syns at Servicekontoret fungerer veldig bra. Vi bytter på å sitte i skranken, en halv dag om gangen, og det er en stor fordel. Når vi ikke sitter her, kan vi ta telefoner og få gjort andre oppgaver, for her får vi ikke gjort annet enn å ta imot folk, sier han. – Vi jobber hele tida med å forbedre oss, både for brukerne og oss selv. Dette er nesten som et Folkets Hus, med bibliotek, kino, kafeteria, Nav og Servicetorget, i tillegg til bystyresalen og en møtefløy. Så her er det mennesker og liv dagen lang, i motsetning til ved mange andre rådhus som er ganske publikumstomme, sier Søimer. aLLVitere: – de som kontakter oss begynner ofte med å si «dere som kan alt», forteller Grethe iversen. ANSIKTET uTAD serVIceTOrgeT I askIm – Det er fint at dette ikke er et sted du først kommer til når du har problemer. Jeg tror det gjør det enklere å komme hit når det først er behov for det. Og de som absolutt ikke vil snakke med oss direkte eller på telefon, kan chatte via internett i stedet, sier Moen. Bytter på Ute i skranken er det servicekonsulent Terje Søimer som holder fortet denne dagen. – Jeg syns at Servicekontoret fungerer veldig bra. Vi bytter på å sitte i skranken, en halv dag om gangen, og det er en stor fordel. Når vi ikke sitter her, kan vi ta telefoner og få gjort andre oppgaver, for her får vi ikke gjort annet enn å ta imot folk, sier han. – Vi jobber hele tida med å forbedre oss, både for brukerne og oss selv. Dette er nesten som et Folkets Hus, med bibliotek, kino, kafeteria, Nav og Servicetorget, i tillegg til bystyresalen og en møtefløy. Så her er det mennesker og liv dagen lang, i motsetning til ved mange andre rådhus som er ganske publikumstomme, sier Søimer. aLLVitere: – de som kontakter oss begynner ofte med å si «dere som kan alt», forteller Grethe iversen. temahefte-28