serVIce I eT LeDerperspekTIV ViktiG serViCe: – når toppene signaliserer at service er viktig, vil det også vise seg i førstelinjen. derfor er det viktig at både kommunale ledere og politikere er opptatt av service til innbyggerne, mener arve Varden. service til folket I dag diskuterer landets kommuner hvordan de kan tilby innbyggerne en døgnåpen forvaltning. For 20 år siden tenkte ingen den tanken. Innbyggernes servicebehov er i stadig endring. Tekst og foto: SILJE MIDTTuN – Vi må hele tida streve etter å tilpasse oss dagens samfunn, og forme vår organisasjon i tråd med innbyggernes ønsker, sier Arve Varden, rådmann i Høyanger kommune og leder av fagforeningen for rådmenn og andre ledere som er medlemmer i Fagforbundet. Ny organisasjon i gamle bygg Rådhusene i Norge er ofte gamle bygninger, firkantete klosser der en liten resepsjon møter deg ved inngangsdøra, og der de ansatte før i tida satt på hvert sitt kontor. – I dag vil vi at rådhuset skal være lett tilgjengelig for alle, og servicetorget bør fortrinnsvis ligge på gateplan. Gamle rådhus er ikke alltid like godt egnet til den moderne organisasjonen, sier Varden. Nytt eller gammelt rådhus er likevel ikke forklaringen på god eller dårlig service. – Bygningsmessige og økonomiske utfordringer er ofte vikarierende argumenter i debatten om kommunal service. Tanken om servicetorg begynner å bli noen år, og en kommune bør derfor klare å yte god service uavhengig av både bygningsmasse og økonomi. Et bra tilbud i førstelinja er ikke noen tung investering, fortsetter han. Service helt til topps Heller ikke kommunestørrelsen har noen vesentlig betydning, mener rådmannen, som selv jobber i en liten kommune og har høye ambisjoner for eget servicetorg. Det som derimot er helt vesentlig, er et godt samspill mellom politikerne og kommunens ansatte. Service må forankres på toppen. 20 ANSIKTET uTAD temahefte-28