serVIceFageT Ås kommune har hatt glede av Astrids studium, sier hennes nærmeste leder, serviceog kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. Økt bevissthet – Selv om alle på Servicetorget er veldig erfarne, tror jeg at utdanning øker bevisstheten og fokuset på service som et eget fag, sier Brodahl, som gjerne vil sende flere på kurs. Som en del av utdanningen bisto også Astrid med gjennomføringen av en brukerundersøkelse på servicetorget, og hennes faglige medvirkning gjorde at tilbakemeldingene ble systematisert og analysert grundigere enn det som har vært gjort tidligere. – Målet med servicetorget er jo at folk skal få svar på det de lurer på, eller bli sendt direkte til rett fagperson, slik at de unngår en runddans i kommunen, sier Brodahl. For servicetorget er mer enn et utvidet sentralbord. Der driver de en del regelstyrt saksbehandling innenfor byggesaker, skjenkebevillinger og parkeringstillatelser. Da er det viktig å ha kjennskap til regelverket og være klar over hvilke fullmakter de har. Fikk boller – Juss og etikk var viktige fag i de to årene på Hamar, forteller Astrid Svingen, som ikke er i tvil om at studiet har gjort henne til en bedre servicemedarbeider. – Nå tør jeg å svare på flere spørsmål enn før, og vet helt klart hva jeg kan og ikke kan svare på. Jeg er mye, mye tryggere i jobben, sier hun. – Jeg har fått et mer bevisst forhold til hva som er min rolle, nemlig å forvalte et regelverk, men samtidig være et levende menneske som prater med folk og ikke bare en maskin som svarer det samme hver dYktiGere: astrid svingen ble mye tryggere på arbeidsoppgavene etter at hun tok videreutdanning i servicefag. gang. Du skal være ydmyk og lyttende, men samtidig skal du ikke finne deg i å få kjeft. – Toppen av service er å klare å gi folk en negativ beskjed på en positiv måte, mener Astrid. – Som den gangen det troppet opp tre mennesker her med en pose boller. De skulle i møte med en av lederne i kommunen. Lederen var blitt syk, men avtalen var ikke blitt avlyst. Selv om jeg ikke hadde noe med det å gjøre, ble det opp til meg å sende gruppen ut igjen med uforrettet sak. Det hele endte med at de ga meg bollene og forsvant ut døra med et smil! Høgskolen i Hedmark er den eneste statlige høgskolen i landet som tilbyr et servicestudium. Det er et deltidsstudium, basert på samlinger og innlevering av oppgaver. Servicestudiet gir 60 studiepoeng, og sammen med kurset i Serviceledelse kan det utgjøre en bachelorgrad. Siden oppstarten for ti år siden er nærmere ett tusen kandidater uteksaminert. Studiet er i første rekke rettet mot offentlig sektor, og de fleste som går der, er voksne folk som jobber på servicetorg, Nav-kontor eller bak en annen offentlig skranke, forteller studieansvarlig Ole Jørgen Ranglund. — Innenfor offentlig forvaltning er det jo slik at du skal være serviceorientert samtidig som du er myndighetsutøver. Du er en slags bakkebyråkrat, som både må kunne behandle men- nesker og forvalte et regelverk. Ranglund mener studiet er et resultat av at befolkningens forventninger til service og profesjonalitet i førstelinje- tjenestene øker. — Det er helt klart behov for et slikt studium, og vi får veldig positive tilbakemeldinger fra studentene. De fleste forteller at de blir tryggere i rollen. Hos oss lærer de å møte forskjellige brukere og skape realistiske forventninger til hva de kan hjelpe med. De får den juridiske ballasten de trenger for å vite hva de faktisk kan svare på. Vi legger også stor vekt på det psyko- sosiale arbeidsmiljøet og lærer studentene å håndtere ulike mennesketyper og sette grenser, sier Ole Jørgen Ranglund. Mer enn et smilekurs ANSIKTET uTAD 23 temahefte-28