serVIceFageT Bedre LYtter: – Jeg er blitt en mye bedre lytter! Jeg lar kunden få snakke fra seg. Jeg har lært jeg må ta meg tid med kunden, sier Jorunn Bjøringsøy, som her betjener en kunde på rådhuset. – Fikk nei til bostøtte, men var strålende fornøyd – Etter en time sammen med meg, der jeg forklarte grundig hvorfor han ikke hadde krav på bostøtte, forlot mannen kontoret. Han var strålende fornøyd, smiler Jorunn Bjøringsøy. Tekst og foto: THOR A. NAGELL I 2002 åpnet servicekontoret i byen, og Jorunn Bjøringsøy (61) var en av de første som ble ansatt. I dag er det ti medarbeidere fordelt på 8,5 årsverk på kontoret. Jorunn startet med å jobbe med Husbankens ordninger; bostøtte, startlån og tilskudd. Idet Fagbladet er innom, står hun på farten til Servicekonferansen i Trondheim. «Kunder i konflikt» er et av temaene. – I 2004 dukket det opp tilbud om et servicestudium på Høgskolen i Hedmark. Det var midt i blinken for meg. Studiet gikk over to år og ga 60 studiepoeng. Det første semesteret dreide seg om serviceutvikling, det andre om juss; forvaltningsloven, personvernloven, offentlighetsloven, alkoholloven og åndsverksloven. Hele det siste året dreide seg om kundebehandling, forteller hun. Kroppsspråk Jorunn Bjøringsøy deltok sammen med to kolleger fra Kristiansund, og de var med på to samlinger i Hamar hvert semester. Dessuten foregikk undervisningen på nettet, med både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Til slutt var det eksamener – også det basert på grupper og på individuell deltakelse. Alt skjedde mens hun var i full jobb. Hun var ferdig til jul i 2006. 24 ANSIKTET uTAD temahefte-28