serVIceFageT skaL deLta: – inngangspartiet i rådhuset skal bygges om til kantine. Vi skal bygge opp en servicedesk, og den skal jeg være med i planleggingen av, sier Jorunn Bjøringsøy. – Det var mye arbeid, men det var verdt det, sier hun. – Hvilket utbytte fikk du av å være med? – Jeg lærte enormt mye, men jeg er ikke sikker på om jeg hadde hatt samme utbytte dersom jeg hadde vært 17 år og uerfaren. Når du er godt voksen, har du lang erfaring med folk og kunder og har mange selvopplevde episoder som du kan referere til. Derfor hadde jeg mange «kroker» som jeg kunne henge teorien på mens jeg leste, forklarer Jorunn Bjøringsøy. Hun føler at hun lærte å bli mye mer oppmerksom på hvordan hun selv møtte kundene. – Det er for eksempel viktig å vite hvordan jeg sitter når jeg snakker med dem. Kroppsspråket betyr mye – at det ikke er noen «sperrer» mellom oss. På arbeidsplassen min nå, som er i resepsjonen i rådhuset, er det en altfor stor fysisk sperre mellom meg og dem som kommer hit. En sperre i form av en for bred og høy skranke. Strålende fornøyd tross avslag – Hvilke andre ting lærte du som du mener har vært nyttig for både deg og de som oppsøker servicekontoret? – Jeg er kanskje først og fremst blitt en mye bedre lytter. Jeg lar kunden få snakke. Jeg tar meg tid. Folk som kommer for å søke om bostøtte, men som får avslag, trenger å få vite hvorfor. Jeg husker ett tilfelle der det var en som kom og mente han hadde krav på slik støtte. Etter en time sammen med meg, der jeg fikk forklart grundig hvorfor han ikke hadde krav på bostøtte, forlot han kontoret. Strålende fornøyd! Jorunn Bjøringsøy smiler, og mener dette kan være en god illustrasjon på hvor viktig det er å behandle mennesker riktig og på en ordentlig måte. – Jeg tok meg tid til å forklare hvorfor han ikke kunne få støtte. Og han forstod. Den samme utfordringen kan du ha når det gjelder startlån for nyetablerere som skal kjøpe sin første bolig. Bankene fullfinansierer jo ikke lenger, og derfor ser vi en økende pågang av slike kunder, dessverre. De må kunne betjene lånet, og det kreves tid når du skal forklare et avslag. Å formidle det på en verdig og pen måte er viktig. Det er ikke alt du kan lære ved utdanning, men den utdanningen jeg tok var til stor nytte for meg, sier Bjøringsøy Vi tas med på råd Hun har bred erfaring i jobben, og skiftet beite i vår etter søknad om omplassering. Nå er hun i mottakelsen på rådhuset. – Opplever du at det du har lært, og den erfaringen du har, gjør at du har kunnet påvirke kommunen til å innrette seg bedre i forhold til kundenes behov? – Jeg håper det. Jeg har sagt jeg vil være med når rådhuset skal bygges om. Inngangspartiet skal gjøres om til kantine. Vi skal få en servicedesk, og den skal jeg være med å planlegge. Vi som jobber og har jobbet på servicekontoret, blir tatt med på råd, sier Jorunn Bjøringsøy. Hun har fortsatt oppgavene og papirene for serviceutdanningen liggende på jobben, og det hender hun henter dem fram. – Jeg har fortsatt nytte av notatene mine, sier Jorunn Bjøringsøy. HYGGeLiG HiLsen: det er vel neppe hver dag et servicekontor opplever slike tilbakemeldinger fra fornøyde kunder som får avslag på bostøtte… ANSIKTET uTAD temahefte-28