akuTTmOTTak teamarbeid på akutten tar Var PÅ HVerandre: Helsesekretær Gurly C. Himani Hafsmoe gir en klapp til sykepleierkoordinator sasa katadzic som føler seg sliten. det handler om å sanse og ta vare på hverandre,sier Gurly. Det er fredag. Vakkert høstløv blåser mot hovedinngangen til blokk fire, akuttmottaket på Oslo Universitetssykehus. Hit kommer skadde fra hele StorOslo. Helsesekretærer og sykepleiere sitter side om side og legger inn livsviktig informasjon fra leger og pårørende. En hektisk hverdag krever årvåkenhet og innlevelse. Hele døgnet. Hele året. Tekst: MONIcA ScHANcHE. Foto: ERIK SuNDT – Dette er teamarbeid. Alle gjør det vi kan for å få våren når mange sykler uten hjelm, badeulykker om det til å gå rundt, sier helsesekretær Gurly C. Himani sommeren og skiulykker om vinteren. Ved akuttHafsmoe, som sitter i skranken på mottaket denne mottaket er det aldri helt stille. dagen. – Du vet aldri hvordan dagen din blir. Det er – Vi er de første som pasienter og pårørende møter utfordrende, og det er derfor er vi her, smiler Gurly, når de kommer til sykehuset. Det er vår jobb å som har arbeidet her halvannet år. registrere og vurdere hver enkelte som trenger hjelp. Når vi er i tvil, ber vi om assistanse fra en sykepleier Tøff start eller eventuelt en lege, forteller Gurly. – Jeg følte et veldig ansvar da jeg begynte. Med et så Arbeidet preges av årstidene. Hodeskader om stort kjør knakk jeg sammen og gråt i opplæringsfasen. 26 ANSIKTET uTAD temahefte-28