akuTTmOTTak Det var tøft. Men jeg fikk enorm støtte blant kollegene på vakt, og nå trives jeg best her på akuttmottaket, sier Gurly. Hun har vakter til alle døgnets tider, og veksler mellom akuttmottaket og resepsjonsluka i vestibylen. – Jeg liker action på akuttmottaket. Men det er også fint med variasjon, og jeg liker godt å være i kontakt med mennesker. Slik sett har jeg en fin jobb, sier hun. Når Fagbladet er på besøk, er det stor aktivitet før omlegging til en ny versjon av pasientadministrativt system. Oppgradert datasystem – Fra i kveld ligger datasystemet nede, og vi skal skrive for hånd i helga til det nye systemet er oppe og går, forteller Gurly. Systemene «PasDoc» og «DocuLive» skal oppgraderes så det blir lettere å jobbe og kommunisere informasjon om pasientene. Med nytt system kan helsepersonell få tilgang til journaler fra både Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet, noe de ikke kunne før. Bruker sansene i jobben Gurly er inspirert av en artikkel som oppfordrer til bruk av sansene i jobben. – Det handler ikke bare om å ta imot ordene, men sanse tonefall og kroppsspråk. Det er ikke alltid pasienter formidler med ord hvordan de har det inni seg. Det samme gjelder kolleger. Hvis vi tar i mot kolleger på en like sensitiv måte, kan vi komme langt, mener Gurly. Selv føler hun seg både sett og verdsatt av sin sjef Linda Vinje, som leder kontortjenesten på akutten ved Oslo Universitetssykehus. Hun har akkurat kommet inn til oss på et samtalerom nær akuttmottaket, og vi spør hva hun gjør for å se de ansatte og få fram det beste i dem? Åpen dør – Det viktigste er å være tett på. Snakke med folk. Bruke magefølelsen. Hvis noen er stillere enn vanlig, kan jeg spørre om det er noe jeg kan hjelpe med. Jeg presser ingen til å snakke, men formidler at min dør er åpen. Jeg kan tilby en samtale, tilpasse arbeidstid eller arbeidssted og oppgaver. Det er viktig for meg å legge til rette for at folk skal ha det bra, sier kontorlederen, og fortsetter: – Gurly er en person som folk ofte kommer til. Ikke at hun skal fortelle meg hva de sier, men hun kan gi meg hint om det er noe jeg kan tilrettelegge. – Alle behøver ikke være lik en selv, sier Gurly. – Men likevel kan vi ha respekt for hverandre. «Fred begynner med et smil,» er mottoet hun har festet på den hvite helsesekretærfrakken sin. Et merke med Mor Theresas sitat som hun har hentet fra Nobels fredssenter. Tenker nytt Gurly gir gjerne råd om noen spør, og kan godt tenke seg å ta mer utdanning innenfor det feltet. Kontorlederen framholder at det ikke er så vanlig at en helsesekretær er rådgiver for pårørende. – Men jeg tenker nytt, at det kan være veiledning overfor kolleger og studenter. Jeg var kjempestolt av Gurly da hun på kort varsel steppet inn som innleder på fagdagen vår, og mange var overrasket over hvor mye kompetanse hun har, sier sjefen anerkjennende. – Hvilke råd vil du gi til kolleger når det røyner på? – Det hjelper å minne seg selv på positive ting. Hvis du har en dårlig dag, kan det gjøre godt å tenke på hva du kan være takknemlig for: Jeg er frisk, har en jobb, og jeg bor i et land med masse ressurser, sier Linda. < GaMLeMÅten: rørpost er ikke det kjappeste, men greit hvis papirer er gjenglemt på akutten og trengs der pasienten er overført. Vi ringer alltid til avdelingen når rørpost er på vei, eller sender med portør, forteller helsesekretær Gurly C. Himani Hafsmoe. ANSIKTET uTAD 27 temahefte-28