akuTTmOTTak størst i Norge Akuttmottaket i Oslo universitetssykehus er det største akuttmottaket i Norge. Årlig innlegges 45.000 pasienter. Tar imot pasienter som trenger øye- blikkelig hjelp, ved akutt sykdom eller skade. kilde: www.oslo-universitets- sykehus.no Positiv forandring På fagdagen på sykehuset poengterte Gurly at vi alle har vår egen oppfatning ut fra våre ulike erfaringer som preger oss. – Hvis du møter en kollega som har en dårlig dag, er det noe i den personen som trenger mer omsorg enn kjeft. Det er alltid en historie bak hvert enkelt menneske, og vi vet ikke årsaken til det den andre bærer på. Det er viktig å ha i bakhodet, sier hun. – Jeg vil gi oppgaver, store eller små, så alle føler seg viktige, sier Linda Vinje. – Vi er jo selve hjertet i sykehuset. Mye er avhengig av oss, og vi har mye å gjøre. Men det er også viktig å ta en felles kaffe om morgenen og høre hvordan det står til. For dagen kan bli tøff, og da er det godt å ha hatt litt tid sammen på morgenkvisten. Hun leder kontortjenesten med om lag 40 medarbeidere fordelt på flere avdelinger i Akuttklinikken. De er medarbeidere på postoperativ og intensiv avdeling, på dagkirurgen og operasjon, ved siden av mottaket og vestibylen som tar i mot pårørende og gående pasienter. – Du skal være ganske våken der også. Men det er ikke det samme trykket som i skranken på akuttmottaket der ofrene for de store ulykkene kommer, sier Linda Vinje. Stiller opp for hverandre – Her stiller vi opp for hverandre. Vi holder det gående 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Hvis jeg står i beit for folk, er det alltid noen som sier: Jeg kan egentlig ikke, men kommer likevel. Det setter jeg stor pris på, sier kontorlederen. – Vi har en sterk identitet til arbeidsplassen. Vi bytter vakter om det trengs, og har en stolthet i at dette skal vi klare, sier Gurly C. Himani Hafsmoe. kVaLitetssikrinG: Helsesekretær Gurly C. Himani Hafsmoe og sekretær ellen Margrethe andreassen sjekker tavla med opplysninger om leger og sykepleiere på vakt, fødselsår og diagnose på pasienter, medisinsk, nevrologisk eller kirurgisk. Pasdoc må stemme med tavla til enhver tid. 28 ANSIKTET uTAD temahefte-28