2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. Tekst og foto: Jørn Wad, Mette Henriksen Aas, Kim Bredesen, Ellen Ovenstad, Wenche Skjønberg, Werner Juvik. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 28. januar 2013. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er viktig for både brukerne og dem som jobber der < 10-13 Fra kinomaskinister til kinoverter < 14-17 Utfordrer oss, og gir oss nye muligheter < 18-19 Et levende litteraturhus i bygda < 20-23 Bibliotekarene har fått mer tid til brukerne < 24-27 Digitalt engasjement < 28-30 Et bibliotek uten bøker Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-8 18-19 20-23 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. Tekst og foto: Jørn Wad, Mette Henriksen Aas, Kim Bredesen, Ellen Ovenstad, Wenche Skjønberg, Werner Juvik. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 28. januar 2013. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er viktig for både brukerne og dem som jobber der < 10-13 Fra kinomaskinister til kinoverter < 14-17 Utfordrer oss, og gir oss nye muligheter < 18-19 Et levende litteraturhus i bygda < 20-23 Bibliotekarene har fått mer tid til brukerne < 24-27 Digitalt engasjement < 28-30 Et bibliotek uten bøker Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-8 18-19 20-23 temahefte-29