LeDer Nakketak på teknikken kIRsTI kNuDsEN ansvarlig redaktør Klarer vi å hanskes med ny teknologi? Eller tar den nye teknikken nakketak på oss? Dette er blitt en sentral problemstilling for mange kulturarbeidere over hele landet, enten de arbeider ved små kinoer, store kinoer, på bibliotek eller museum, eller ved andre typer kulturinstitusjoner. En ting er i alle fall sikkert: Ny digital teknologi har forandret arbeidsdagen for de ansatte. Færre tunge løft tilhører definitivt til de gode endringene for blant andre kinomaskinister. På den andre siden trengs det ikke lenger en «klassisk» maskinist for å kjøre filmer. Dermed får de nye oppgaver, og enkelte utnytter dette så godt at det resulterer i hederspris, som for eksempel Torfinn Forberg som du kan lese om i dette temaheftet. Andre som får arbeidsdagen endret, er kanskje ikke fullt så komfortable med sine nye oppgaver. Den digitale utviklingen er så massiv at digital kompetanse er blitt et samfunnsansvar. Fornyingsdepartementet satte i 2011 ned et eget digiutvalg, og i januar la det fram rapporten «Hindre for digital verdiskaping». Ifølge den trenger vi alle en større grunnleggende forståelse for digitale utfordringer for at Norge skal kunne skape digitale verdier, og ikke bare ta i bruk det som andre har laget. Et viktig spørsmål er hvem som skal legge premissene for utviklingen. Er det dem som vi – litt satt på spissen – kaller for datanerder? Eller er det dem som kjenner fagene, kan sitt publikum eller sine brukere, og som vet hvilke behov den digitale teknikken skal dekke? Svaret er vel ikke et «enten – eller», men heller et «både – og». Skal utviklingen gi både bedre tjenester og samtidig ivareta et godt arbeidsmiljø – helst gjøre det bedre – så kreves det et samspill mellom dem som skal utvikle de tekniske løsningene og dem som skal bruke dem. Forutsetningen for at de ansatte skal kunne være med å påvirke utviklingen på sin egen arbeidsplass er at de selv er kompetente, og at de er trygge på arbeidsoppgavene sine. Her hviler ansvaret ikke bare på hver enkelt arbeidstaker, men også i stor grad på de offentlige arbeidsgiverne som må gjøre en innsats for å skolere og oppdatere sine ansatte. Og – ikke minst – må de ansatte motiveres til å bruke erfaringen og kunnskapen sin til hele tiden å utvikle sin egen arbeidsplass. Til beste for brukerne, og til beste for seg selv. den digitale hverdagen 3 temahefte-29