KINO kJENTE: stig på, stig på! Torfinn Forberg kjenner sitt publikum godt. små kinoer får nye muligheter – Den viktigste endringen er at de tunge løftene forsvant. Samtidig har digitaliseringen av driften for små kinoer gitt mange nye muligheter for oss som jobber her, sier Torfinn Forberg ved Bø kino. Tekst og foto: Jørn Wad Kinomaskinisten jobber i kinoen som vant prisen for beste småkino i 2012. Forberg hadde selv ideen til hvordan kinoen kunne profilere seg i lokalmiljøet for å oppnå et besøkstall på størrelse med mange større kinoer. Profileringsarbeid Bø kino nærmet seg de to største telemarkskinoene når det gjaldt besøk på «Den store kinodagen» i fjor. Publikum var med og bestemte programmet, og kinoen fikk også til et godt samarbeid med bedrifter i Bø. Allerede før programmet ble lagt ut, var det solgt mer enn 600 billetter til aktører som ønsket å invitere lokalmiljøet til kinoens festdag. «Et virkelig solid planleggingsog profileringsarbeid ga et fantastisk resultat sammenlignet med andre kinoer av samme størrelse», skrev juryen i sin begrunnelse. Lokal forankring – Jeg ønsket at vi skulle gjøre noe ut av de mulighetene den digitale distribusjonen betyr for oss i de mindre kinoene, og fikk ideen om å gjøre en ekstra innsats i forbindelse med den årlige «Store kinodagen», forteller Forberg. 4 den digitale hverdagen temahefte-29