Bø kino • Lokal kino lokalisert i Gullbring kulturanlegg i utkanten av Bø sentrum. • To kinosaler – storsalen med 381 plasser og kinosalen med 144 plasser. • Kinoen byttet i 2011 ut sitt analoge utstyr og gikk over til digitale visninger. Begge kinosalene har digital prosjektor, en Christie 2230. • Samme år ble alle front- høyttalere og dypbass- høyttalere byttet slik at lyden nå er svært god. • Kinoen har installert 3D-utstyr fra XPAND. Bø kino • Lokal kino lokalisert i Gullbring kulturanlegg i utkanten av Bø sentrum. • To kinosaler – storsalen med 381 plasser og kinosalen med 144 plasser. • Kinoen byttet i 2011 ut sitt analoge utstyr og gikk over til digitale visninger. Begge kinosalene har digital prosjektor, en Christie 2230. • Samme år ble alle front- høyttalere og dypbass- høyttalere byttet slik at lyden nå er svært god. • Kinoen har installert 3D-utstyr fra XPAND. Han kontaktet den lokale sparebanken, slik at de kunne vise veien for det lokale næringslivet. Suksessen kom umiddelbart! Vår mann dro fra banken med en ordre på hele 380 billetter, noe som ga et signal til alle næringsdrivende i distriktet om å slutte opp om kinodagen. Resultatet viste seg å bli så bra at Bø kino faktisk konkurrerte med de to store kinoene i distriktet om oppslutning. – Det er klart at andre bedrifter ikke kunne satse så bredt som banken kunne gjøre. Men samtidig var nettopp den velviljen og interessen banken bidro med, en viktig inspirasjon for andre. Og resultatet kjenner vi: Faktisk endte vi opp med å bli FuLL kONTROLL: Torfinn Forberg i aksjon årets kino i vår klasse, slår han fast, ikke uten ved framvisningsapparatet. en viss stolthet i stemmen. For dette handler om mer enn å vinne priser. Forberg håper at Bø kino på denne måten er blitt mer synlig for folk, slik at de lettere tenker på at de kan ta en tur på kino når de skal slappe av en kveld. – Vi har nemlig muligheter for å få tak i toppfilmene i langt større utstrekning enn før. I tillegg kan vi, i motsetning til tidligere, vise dem så lenge det er marked for det, forklarer han. Når kinoen først laster ned en film, må den imidlertid betale drøyt 40 prosent av de totale billettinntektene, minimum 1400 kroner, i leie for hver visning. – Da blir det viktig at så mange som mulig tar turen til kinoen, understreker han. Et vell av muligheter – Selv om det er viktig for arbeidsmiljøet at vi slipper å slepe på de opptil 30 kilo tunge spolene som måtte til i den analoge verden, er det mulighetene den digitale teknologien byr på for oss som jobber her, som er den største endringen, sier Torfinn Forberg. Både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet er blitt bedre etter at den digitale teknologien gjorde sitt inntog. For samtidig som de tunge løftene forsvant, ble også stresset som kunne være forbundet med klargjøring og videresending borte. Nå er utfordringene helt annerledes, og ganske overraskende. Av og til har Forberg nemlig tenkt at det kunne være greit å ha mer å gjøre. Men kommunen er en god arbeidsgiver, og følger opp ved å tilføre stillingen flere oppgaver som han kan fylle arbeidstida med, slik at stillingen fortsatt kan være en hel stilling. – En såpass romslig stillingshjemmel gir også rom for kreativitet, understreker han. Arbeidsmiljø og kreativitet Historien om omdanningen fra den mer gammeldagse måten å vise film på, som fortsatte et godt stykke inn på 2000tallet, og til en moderne digital filmframvisning, er en virkelig suksesshistorie for Bø kino. Torfinn Forberg selv ble arbeidsledig i 2002, da han kom fra en stilling i postens itavdeling. Da stillingen som kinomaskinist ble ledig, var han ikke sen om å søke. < den digitale hverdagen 5 temahefte-29