KINO 3 D : s l i k e b r i l l e r g j ø r d e t m u l i g å s e fi l m i 3 D – o m j e g b a r e h a r s ø r g e t f o r a t b a t t e r i e n e v i r k e r , u n d e r s t r e k e r T o r fi n n F o r b e r g . – For meg har ikke digital kinodrift betydd store overganger. Stort sett er dette kjent stoff. Jeg vil nesten si at alle som kjenner til hvordan Windows fungerer, kjapt kan lære seg å laste ned og vise filmer. Pussig nok motsatte filmdistributørene seg i begynnelsen at vi skulle kunne laste ned filmer over nettet, men etter hvert har de innsett hvilke fordeler dette innebar for dem selv, og dermed ble det grønt lys også for dette. En film har gjerne en størrelse på rundt 150 GB, og «Hobbiten», som er en større film, har en fil på godt over 200 GB. Det betyr at det går en del tid med til å laste ned filmer, men dette er det jo lett å lage rutiner for, mener Forberg. I det siste har 3Dteknologien gjort sitt inntog på kinoene for fullt, men det har ikke bydd på problemer for de små kinoene, mener han. Det eneste å passe på, er at hver enkelt av seerne får og bruker sine 3Dbriller, og at det er ladede batterier i dem. For teknologien, som enkelt fortalt består i at høyre og venstre øye oppfatter 24 bilder hver, men at brillene gjør at de forskjellige bildene som vises, settes sammen til et hele, er enkelt å administrere for kinomaskinisten. Lyd er vanskelig – Den største utfordringen vi har for å gi kinopublikumet en opplevelse, er ikke kvaliteten på bildet, men god lyd, fortsetter Forberg. Moderne filmer har svært kompliserte og forseggjorte lydproduksjoner. For å gjengi dette skikkelig, trenger kinoene lydanlegg av høy kvalitet i den lokale kinoen. – Noen vil ha lav lyd, mens andre vil ha høy. Men først og fremst må vi ta hensyn til filmskaperen som har laget en film med et lydbilde som vi skal yte rettferdighet i kinosalen. Men så er det jo også sånn at filmskapere som lager filmer for barn, tar hensyn til dette og toner ned effektene slik at ikke barna skal bli skremt. Det samme gjelder filmer ment for et mer voksent publikum, 6 den digitale hverdagen temahefte-29