KINO BILLETTER PÅ NETT: Også billettkontrollen er enklere. Mange vil sikre seg gode plasser, og kjøper dem på nettet. Da ligger kvitteringen på mobiltelefonen, og kan kontrolleres med Torfinn Forbergs telefon. LITEN FORskJELL: Det er ikke stor forskjell på vanlig arbeid på en windowsbasert pc og det å være kinomaskinist med dagens teknologi, synes Torfinn Forberg. Men han innrømmer at it-bakgrunn gjør det lettere. de har gjerne et snillere lydbilde, sier Forberg. Det var misnøye med lydkvaliteten i de lokale kinoene som i sin tid inspirerte filmskaperen George Lucas til å skape en standard for hvilken kvalitet de lokale lydanleggene skulle ha. Og hovedsalen i Bø kino er blitt godkjent etter nettopp denne standarden. – Men her gjelder det å gjøre kloke vurderinger. Noen ganger blir filmer overraskende populære, og da hender det at vi flytter dem over i storsalen vår, som ikke har et så forseggjort lydanlegg. Da hender det jo at noen klager. – Hvordan håndterer dere det? – Du vet, Bø er et lite sted. Jeg skal ikke si at jeg kjenner alle de 5500 innbyggerne her i distriktet, men jeg kjenner igjen de fleste kinogjengerne. En slik nærhet er avgjort en fordel, men det kan også by på utfordringer dersom vi ikke helt treffer med filmer eller valg av kinosal. Det er viktigere å holde på publikum enn å ri prinsipper. Derfor forsøker vi alltid å gjøre det beste ut av situasjonen, slår han fast. Samtidig legger han til at det er langt enklere å «treffe» med filmene når han kjenner til hvem kinogjengerne er, og hva de vil ha. – Så her blir det få «smale» filmer, er det så? – Nei, nei, tvert imot: Her har vi muligheten som den digitale teknologien gir oss til å ha et langt bredere tilbud enn tidligere. Men fordi vi kjenner vårt publikum, vet vi at enkelte filmer kanskje ikke skal ha mer enn et par dagers visningstid, mens andre kan gå mye lenger. Bør tjene penger Torfinn Forberg mener at kinoene på mindre steder burde vært langt flinkere til å tjene penger. Ved å utnytte det han kaller «smådriftsfordelene», kunne kinoene være en netto bidragsyter til kommunekassen, i stedet for en utgiftspost, som det har lett for å bli de fleste steder. < den digitale hverdagen 7 temahefte-29