KINO Fra kinomaskinister til kinoverter FLEsT BEsøkENDE: Fønix kino, eller kristiansand kino som den også omtales som, tar imot 370.000 besøkende per år, noe som er det høyest antallet per innbygger i landet. Kristiansand kino var tidlig ute med å bruke digital teknologi. Det har også betydd ny arbeidshverdag for de ansatte. Tekst og foto: KiM BREDESEN I 2011 var Norge det første landet i verden som hadde gjennomført en digitalisering av alle kinoene i landet. Da hadde allerede Kristiansand kino allerede vist film i digitalt format i flere år. Kinoen fikk digitalt utstyr i mars 2006, og var den andre i Norge etter Frogner Kino i Oslo som tok i bruk den nye teknologien. Etter omleggingen har kinoen blitt stadig mer populær, og har nå 370.000 besøkende per år, noe som er landets høyeste i forhold til antall innbyggere. Ny lyd Vi besøker kinoen i den stille perioden på dagtid, før publikum invaderer kinoens kiosk og ventehall. Teknisk leder, Rolf Helge Lochner, gir en omvisning i sal 1, den største, som kan romme 655 besøkende. Han forklarer at de før årsskiftet installerte et nytt lydsystem i salen av merket Dolby Atmos, tilpasset 3Dfilm. Systemet styrer 64 høyttalere i både vegger og tak, som hver for seg kan justeres med en egen frekvens. Kristiansand kino er alene i Skandinavia om å teste ut lydsystemet i en betaversjon, og kun 25 kinoer på verdensbasis installerte det i 2012. Lochner understreker at både det sofistikerte lydsystemet og det digitale filmvisningsutstyret har snudd opp ned på arbeidssituasjonen for de ansatte. Datakunnskap – Du må kunne mye mer om datamaskiner. En del av de maskinistene som jobbet her tidligere opererte med en teknologi som har eksistert i over 100 år, mens vi nå bruker en teknologi som bare har eksistert i fem år, sier Lochner. På maskinrommet er den gamle filmprosjektoren erstattet med en svart kasse, 10 den digitale hverdagen temahefte-29