11den digitale hverdagen < tilknyttet skjerm og tastatur. Dette er den digitale prosjektoren, en revolusjonerende teknologi som er arvtakeren til 35 mmformatet for avspilling av film, først tatt i bruk av William Dickson og Thomas Edison i 1892. Den gamle analoge filmmaskinisten måtte trofast holde seg i maskinrommet siden filmprosjektoren trengte konstant justering og vedlikehold. Lochner, som har 27 års erfaring som kinomaskinist, kan bekrefte at maskinistens plikter har endret seg radikalt etter driften på Kristiansand kino ble omlagt til digital teknologi. – Nå skal det ikke være noe behov for justeringer eller kontroll. Poenget med digitaliseringen er at selve filmframvisningen skal gå automatisk, og derfor er det meningen å utnytte ledig kapasitet der det er behov, forklarer han. Det er kun maskinistene på det første skiftet som i praksis kan styre maskinene og forhåndsprogrammerer visningene til kveldstid. Hvis det oppstår feil på kveldsvisningene, må ansatte ved kinoen ringe til en installatør på en supportlinje for å få hjelp til å løse tekniske problemer. Lochner tilbyr et grunnleggende kurs for alle interesserte i hvordan det digitale utstyret fungerer. Ellers vil bransjeorganisasjonen Film & Kino tilby kurs i digitalt framviserutstyr fra og med våren 2013. Kan miste kunnskap På Cinemateket litt lenger ned i gata, viser kinomaskinist Jon S. Lunde hvordan framvisere av analog film fungerer. Han er en av kinovertene ved Kristiansand kino som har opplevd følgene av overgangen til en ny teknologi. For ham representerer den først og fremst en helt ny arbeidshverdag og nye oppgaver. – I dag kan en kioskansatt eller en administrativt ansatt for den saks skyld sette i gang en film. Dette var utenkelig i det analoge systemet. Vi har for eksempel sett at kinosjefen selv kjører pressevisninger på dagtid, og at kinodirektør, kinosjef og økonomiansvarlig har vist film for publikum under streik. Før var vi et team med teknikere og maskinister. Nå er det ikke noen klare avgrensninger av hvem skal utføre de tekniske oppgavene, sier Lunde. Kristiansand kino • Kinoen eies av Kristiansand kommune. • Har 35 ansatte, alle er fagorganiserte. • Den største salen i kinoen har 655 seter. • Har flest besøkende per innbyggere i Norge, med 370.000 gjester per år. • Var den andre kinoen i Norge som viste digital film i mars 2006. • i 2012 var kinoen den første som installerte et lydsystem tilpasset 3D-film i Norge. • Var i 2010 den fjerde kinoen i landet som kunne vise 3D-film. DEN sIsTE kINOMAskINIsT?: kinomaskinist Jon s. Lunde opererer en kinoprosjektor som viser film på Cinemateket i kristiansand ved hjelp av 35 mm filmruller, en teknologi som har vært i bruk i over 100 år. PROGRAMMERER: for å kunne vise digital film må en kinomaskinist nå kunne skrive et script i forkant av hver visning. Her går tek- nisk leder ved kristiansand kino, Rolf Helge Lochner, gjennom sine daglige rutiner. KINO den digitale hverdagen < tilknyttet skjerm og tastatur. Dette er den digitale prosjektoren, en revolusjonerende teknologi som er arvtakeren til 35 mmformatet for avspilling av film, først tatt i bruk av William Dickson og Thomas Edison i 1892. Den gamle analoge filmmaskinisten måtte trofast holde seg i maskinrommet siden filmprosjektoren trengte konstant justering og vedlikehold. Lochner, som har 27 års erfaring som kinomaskinist, kan bekrefte at maskinistens plikter har endret seg radikalt etter driften på Kristiansand kino ble omlagt til digital teknologi. – Nå skal det ikke være noe behov for justeringer eller kontroll. Poenget med digitaliseringen er at selve filmframvisningen skal gå automatisk, og derfor er det meningen å utnytte ledig kapasitet der det er behov, forklarer han. Det er kun maskinistene på det første skiftet som i praksis kan styre maskinene og forhåndsprogrammerer visningene til kveldstid. Hvis det oppstår feil på kveldsvisningene, må ansatte ved kinoen ringe til en installatør på en supportlinje for å få hjelp til å løse tekniske problemer. Lochner tilbyr et grunnleggende kurs for alle interesserte i hvordan det digitale utstyret fungerer. Ellers vil bransjeorganisasjonen Film & Kino tilby kurs i digitalt framviserutstyr fra og med våren 2013. Kan miste kunnskap På Cinemateket litt lenger ned i gata, viser kinomaskinist Jon S. Lunde hvordan framvisere av analog film fungerer. Han er en av kinovertene ved Kristiansand kino som har opplevd følgene av overgangen til en ny teknologi. For ham representerer den først og fremst en helt ny arbeidshverdag og nye oppgaver. – I dag kan en kioskansatt eller en administrativt ansatt for den saks skyld sette i gang en film. Dette var utenkelig i det analoge systemet. Vi har for eksempel sett at kinosjefen selv kjører pressevisninger på dagtid, og at kinodirektør, kinosjef og økonomiansvarlig har vist film for publikum under streik. Før var vi et team med teknikere og maskinister. Nå er det ikke noen klare avgrensninger av hvem skal utføre de tekniske oppgavene, sier Lunde. Kristiansand kino • Kinoen eies av Kristiansand kommune. • Har 35 ansatte, alle er fagorganiserte. • Den største salen i kinoen har 655 seter. • Har flest besøkende per innbyggere i Norge, med 370.000 gjester per år. • Var den andre kinoen i Norge som viste digital film i mars 2006. • i 2012 var kinoen den første som installerte et lydsystem tilpasset 3D-film i Norge. • Var i 2010 den fjerde kinoen i landet som kunne vise 3D-film. DEN sIsTE kINOMAskINIsT?: kinomaskinist Jon s. Lunde opererer en kinoprosjektor som viser film på Cinemateket i kristiansand ved hjelp av 35 mm filmruller, en teknologi som har vært i bruk i over 100 år. PROGRAMMERER: for å kunne vise digital film må en kinomaskinist nå kunne skrive et script i forkant av hver visning. Her går tek- nisk leder ved kristiansand kino, Rolf Helge Lochner, gjennom sine daglige rutiner. KINO temahefte-29