KINO blant annet med bedre informasjon og ryddigere lokaler, sier Benestad. Mindre teknisk arbeid – Jeg forstår frustrasjonen til Jon Lunde, og er delvis enig med det han. Men det er ingenting vi kan gjøre med utviklingen av teknologien, sier fungerende tillitsvalgt i Fagforbundet, Hege Lochner. – Det er ikke lenger så mye teknisk arbeid som det var før. Før kunne vi gjøre småfiksing på maskinene, og vedlikehold som smøring av valser og trinser. Nå har vi egentlig bare en stor datamaskin. Ingen av oss kan fikse problemer som oppstår med maskinene. Med den nye teknologien vi har, vil det ikke bli noe teknisk arbeid hverken på dagtid eller kveldstid i framtida, sier Lochner. Hun kan ikke utelukke at kinovertene en dag vil bli satt på en fast rotering mellom alt fra kioskog billettsalg til å styre filmvisningene. Ifølge henne kan dessuten den nåværende distribusjonen av digitale filmer mellom kinoer endre seg ytterligere fordi det gjøres forsøk på å streame filmer over internett direkte inn på kinoens server. Om streaming kommer til å innebære at visninger i enda mindre grad enn i dag vil bli gjennomført uten menneskelig inngripen, gjenstår å se. kINONOsTALGI: Et kjent motiv fra tiden da publikum opplevde både gleder og sorger ved hjelp av 35 mm-prosjektorer. Maleriet, som henger på veggen i sal 4 i kristiansand kino, gjengir en scene i den italienske filmen Cinema Paradiso (1988), regissert av Giuseppe Tornatore. LYD TIL 3D-FILM: Høyttalere som er del av Dolby Atmos-systemet TILLITsVALGT: Fungerende tillitsvalgt ved kristiansand kino, Hege Lochner mener digital teknologien gir tydelige begrensninger når det gjelder hvor mye de ansatte kan bli involvert i teknisk gjennomføring av filmvisninger. kler både vegger og tak i sal 1, den største salen i kristiansand kino, med 655 sitteplasser. den digitale hverdagen 13 temahefte-29