FagLIg INNspILL digitale utfordringer dersom vi som nasjon også skal kunne skape digitale verdier, ikke bare konsumere det andre har laget. Det å være storkonsument av digitale medier er slett ikke det samme som å ha tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter. Vi som har trodd at barn og unge har behersket den digitale arenaen til fulle må tro om igjen. Og det er ikke bare barn og unge som trenger mer digital kompetanse. Utdanningssystemet står det heller ikke i så bra til med, selv om det er lagt ned betydelige pedagogiske og økonomiske ressurser i å gjøre skolen til en digital arena. Lærere som er intervjuet om digital kompetanse, svarer at de savner pedagogisk støtte, og at mange trivialiteter gjør det vanskelig å bruke dette i undervisningen. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkel kompetanser for livslang læring. Digital kompetanse innebærer evnen til «confident, critical and creative» bruk av digitale verktøy. Verken i EU eller i Norge er digital kompetanse et eget fag, men regnet som en tverrfaglig kompetanse som inngår i alle fag. Digi-utvalget etterlyser konkrete vurderinger av hvilke kompetansebehov ulike grupper har. Det påpeker at vi har behov for yrkesgrupper som i tillegg til sin fagkompetanse også forstår «teknologien og tjenestene og dermed kan delta i og ta beslutninger i informasjonssamfunnet og på sine arbeidsplasser.» Gjennom å ha en grunnleggende faglig og digital kompetanse kan du som yrkesutøver være med å legge premissene for digital utvikling på ditt fagfelt og din arbeidsplass.Alternativeteratduerprisgittleverandører og rene iteksperter, og kan ende opp med utstyr og løsninger som ikke fremmer en ønsket utvikling. Digitale verktøy har langt på vei forenklet mange arbeidsoppgaver og gjort oss supereffektive. Multitasking er den nye nasjonalsporten. Verktøyene har også endret vår oppfatning av tid. Aldri går den langsommere enn når vi venter på at pcen skal åpne en ny side eller utføre en konkret operasjon. Vi har fått en ny type stress, blant annet fordi vi er blitt så avhengige av avansert teknologi. Fantasi er vel så viktig som kunnskaper Albert Einstein Parallelt med at den digitale kompetansen har økt i befolkningen som helhet, har det dukket opp stadig nye bruksområder, og bare de færreste av oss kan forutsi hvilke nye muligheter vi vil ha om et års tid. Internett og moderne teknologi har bidratt til at flere stemmer blir hørt, og terskelen for å kunne få frem sine meninger har aldri vært lavere. Facebook, som for oss er en moderat informativ fritidssyssel, har vist seg å spille en avgjørende rolle for demokratiforkjempere i Egypt og andre arabiske land. Kinoene i Norge er digitalisert, og nye filmer kan ses over hele landet i løpet av kort tid. Mens vi tidligere trengte flere tonn med redigeringsutstyr for å lage en film, kan vi nå filme og redigere det hele på telefon, nettbrett eller pc, og med noen tastetrykk gjøre arbeidet vårt tilgjengelig for alle. Barn i Norge og Japan kan samarbeide om å lage et bilde – i sanntid, på hver sin side av kloden. Dette gir hver enkelt av oss muligheter som ikke fantes bare for bare noen få år tilbake. 16 den digitale hverdagen temahefte-29