BIBLIOTeK brukere til gode, og har positive ringvirkninger langt ut over Lom», het det i juryens begrunnelse for at Lom folkebibliotek først ble nominert og deretter valgt til årets bibliotek. – Vi blogger for å være synlige. Først og fremst er det en markedsføring av biblioteket, men vi forsøker å være litt personlige for å nå ut gjennom bloggen vår, sier Rita Mundal, som selvsagt er en av de tre vise kvinnene. – Vi byr litt på oss selv. Bloggen gir oss en egenart, sier hun. Den handler like mye om dagliglivet på biblioteket som om enkeltbøker, selv om bloggen selvsagt også handler om bøker, og dermed forsøker å få befolkningen til å ønske å låne en bok. Gode utlånstall Det har Mundal og hennes to kolleger lykkes godt med. Biblioteket kan skilte med svært gode utlånstall. Faktisk låner den gjennomsnittlige Lomborgeren ti bøker i snitt per år. «Biblioteket har lenge ligget på utlånstoppen i Oppland. Det er ikke en tilfeldighet, men et resultat av en god og gjennomført satsing på litteraturformidling», skriver Norsk Bibliotektforening i prisbegrunnelsen. – Vi har et bra utlån. Vi ligger på omtrent det dobbelte av landsgjennomsnittet. Vi tror vi får det til, fordi vi jobber aktivt med å være til stede og minne folk om at vi eksisterer, sier Mundal. Hun tror bibliotekarenes rolle i mye større grad framover blir å veilede og å formidle. – Jeg ser at biblioteket er viktig som møteplass. Og vi som bibliotekarer må jobbe aktivt med formidling for å markedsføre bøker som vi tror passer best for den enkelte, og gjerne bøker som ikke får massiv markedsføring i mediene, sier hun. Hun nevner arrangementer som fast bokprat med alle klasser på barneog ungdomsskolen, samarbeid med barnehagene, og bokkvelder for voksne, som eksempler på markedsføring. I Lom har biblioteket for eksempel forsøkt seg på bokbad med tema krimlitteratur på et av bygdas hoteller, og bokog matkveld med «Bokprat og fingermat» på biblioteket. Arrangementer som dette tror biblioteksjefen fører til at lokalbefolkningen får øynene opp for biblioteket, og at de dermed kommer for å bruke tilbudet. Våger å satse Mundal mener også at det er viktig at hun ikke er alene om driften. – Vi hadde ikke fått til alt dette hvis vi ikke hadde jobbet så godt sammen og vært et bra team, sier hun. Hennes råd til kommuner er derfor å satse på biblioteket og sørge for at det er mer enn én bibliotekar per folkebibliotek, selv om økonomien i mange kommuner skranter. – Siden 2001 har vi hatt en egen barneog ungdomsbibliotekar, Merete Byrøygard. Det har vært helt avgjørende for vår mulighet til å nå ut bredt, sier hun. Med 2,1 årsverk, fordelt på tre personer, kan biblioteket ta mål av seg til å bli et levende litteraturhus for bygda gjennom arrangementer, forfatterdager, samarbeid med øvrige kommuner i NordGudbrandsdalen og engasjement for lokale prosjekter, mener Mundal. Park og fjell Prosjektet «Nasjonalparkbiblioteket» har kommet til i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og seks andre bibliotek i regionen. I samlingen inngår litteratur om nasjonalparkene i fylket, og den ligger delvis på nettet og spredt rundt om på de enkelte bibliotekene i regionen. – For eksempel har vi opprettet turistbiblioteket som er en samling med litteratur plassert ut på turistbedriftene i regionen. I Nasjonalparkbiblioteket har vi også prosjektet «Ord om fjell», som er fjelldikt fra regionen samlet på nettet. Hver uke utvider vi denne samlingen med et innlest dikt. Dermed er det mulig å høre diktet på den dialekten det ble skrevet på, sier Mundal. Framtidsplaner Både hun og de andre på biblioteket på Lom er svært inspirert etter å ha fått prisen «Årets bibliotek». Framover har de planer om å fortsette med både bloggen og med formidling av leseglede, samt samarbeidet om lokale arrangementer som «Ibsen i Lom», «Hamsundagane i Lom» og «Diktardagene». – I samarbeid med Nynorsk kultursentrum har vi også planer om å opprette et eget dikterhus i Lom, sier Rita Mundal som et eksempel på nysatsing fremover. Engasjement Inn i biblioteket braser nå en klasse fra tredje trinn på barneskolen. – Skal du låne denne, spør bibliotekfullmektig Torill Iversen en av guttene. – Det er en fryd å gå på arbeid. Jeg kan ikke tenke meg noen annen jobb enn å arbeide på et bibliotek, sier hun, og lyser av akkurat det engasjementet som har gitt Lom folkebibliotek prisen som årets bibliotek. PÅ uTLÅNsTOPPEN: Biblioteksjef Rita Mundal viser stolt frem det hun og resten av de ansatte kaller et lite skrytebilde. Lom er på utlånstoppen i Oppland fylke. den digitale hverdagen temahefte-29