– Og vi vil selvsagt at forfatteren skal ha sikret inntekter på sine åndsverk. Ellers undergraver vi jo vårt eget levebrød. Vi kjøper inn og låner ut fysiske bøker i dag. Det burde ikke være annerledes med ebøker, mener Kunish. Imidlertid har ikke Forleggerforeningen kommet bibliotekarene i møte på ønsket om at den elektroniske boka skal behandles som en hvilken som helst papirbok. Dermed er det fortsatt helt uvisst når bibliotekene får ebøker til utlån. 23 den digitale hverdagen BIBLIOTeK 1995: Biblioteket kobles til internett og lanserer sine første hjemmesider med søk i katalogen. 2001: Publikum får tilgang til å fornye og reservere bøker selv via nettet i den såkalte «mappami». Visjonen om et 24 timers åpent bibliotek er et skritt nærmere en virkelighet. 2002: Flere digitale tjenester som «biblioteksvar.no» og «lesehulen.no» tilbys publikum. 2009: Det blir besluttet at nytt hovedbibliotek skal bygges i Bjørvika. 2010: Det tilbys selvbetjenings- automater for lånekundene på seks av avdelingene. i løpet av de neste årene merkes alt materiale med RFiD-brikker og publikum kan både låne og levere bøker selv. størst og eldst • Deichmanske bibliotek eies og drives av Oslo kommune, og er Norges største og eldste folkebibliotek. • Består av over 260 ansatte fordelt på et hovedbibliotek og 16 filialer og flere spesialavdelinger. • Har over 2,5 millioner utlån hvert år og blir brukt av over 8000 mennesker hver dag. • De siste fem årene har antall utlån gått jevnt oppover. Mens det i 2008 var 4,1 utlån per innbygger, var det i fjor 4,5 utlån per innbygger. Totalt var utlånet i 2012 på 2.749.565, mens det i 2005 var på 2.368.607. • Besøket til Deichmanske har hatt en liten nedgang etter- som biblioteket var stengt i lang tid etter terrorbomben i Oslo 22. juli 2011. i 2008 var besøkstallet på litt over 2,5 millioner, mens det i 2012 var på litt over 2,1 millioner. • Trafikken på internett har imidlertid økt betydelig. Totalt sett har besøket på Deichmans nettsider økt med 25 prosent fra 2011 til 2012. Mange søker på og bestiller bøker og filmer på nettet. • Antall arrangement på biblioteket har økt kraftig de siste fem årene. Mens det i 2009 var 1390 arrangement (blant annet forfatterbesøk, høytlesning/fortellerstunder, teater, konserter og filmframvisninger) var det i 2012 hele 2495 arrangementer på biblioteket. En betydelig andel er finansiert gjennom prosjektmidler og bidrag fra eksterne samarbeidspartnere. BOkuTsIkT: Jonas svartberg Arntzen har god utsikt fra kontorfløyen i en av Deichmanskes bakganger. OM FRAMTIDA: Jonas svartberg Arntzen, Ellen Aabakken og Ann kunish i prat om bibliotekets utvikling og framtid. – Og vi vil selvsagt at forfatteren skal ha sikret inntekter på sine åndsverk. Ellers undergraver vi jo vårt eget levebrød. Vi kjøper inn og låner ut fysiske bøker i dag. Det burde ikke være annerledes med ebøker, mener Kunish. Imidlertid har ikke Forleggerforeningen kommet bibliotekarene i møte på ønsket om at den elektroniske boka skal behandles som en hvilken som helst papirbok. Dermed er det fortsatt helt uvisst når bibliotekene får ebøker til utlån. 23 den digitale hverdagen BIBLIOTeK 1995: Biblioteket kobles til internett og lanserer sine første hjemmesider med søk i katalogen. 2001: Publikum får tilgang til å fornye og reservere bøker selv via nettet i den såkalte «mappami». Visjonen om et 24 timers åpent bibliotek er et skritt nærmere en virkelighet. 2002: Flere digitale tjenester som «biblioteksvar.no» og «lesehulen.no» tilbys publikum. 2009: Det blir besluttet at nytt hovedbibliotek skal bygges i Bjørvika. 2010: Det tilbys selvbetjenings- automater for lånekundene på seks av avdelingene. i løpet av de neste årene merkes alt materiale med RFiD-brikker og publikum kan både låne og levere bøker selv. størst og eldst • Deichmanske bibliotek eies og drives av Oslo kommune, og er Norges største og eldste folkebibliotek. • Består av over 260 ansatte fordelt på et hovedbibliotek og 16 filialer og flere spesialavdelinger. • Har over 2,5 millioner utlån hvert år og blir brukt av over 8000 mennesker hver dag. • De siste fem årene har antall utlån gått jevnt oppover. Mens det i 2008 var 4,1 utlån per innbygger, var det i fjor 4,5 utlån per innbygger. Totalt var utlånet i 2012 på 2.749.565, mens det i 2005 var på 2.368.607. • Besøket til Deichmanske har hatt en liten nedgang etter- som biblioteket var stengt i lang tid etter terrorbomben i Oslo 22. juli 2011. i 2008 var besøkstallet på litt over 2,5 millioner, mens det i 2012 var på litt over 2,1 millioner. • Trafikken på internett har imidlertid økt betydelig. Totalt sett har besøket på Deichmans nettsider økt med 25 prosent fra 2011 til 2012. Mange søker på og bestiller bøker og filmer på nettet. • Antall arrangement på biblioteket har økt kraftig de siste fem årene. Mens det i 2009 var 1390 arrangement (blant annet forfatterbesøk, høytlesning/fortellerstunder, teater, konserter og filmframvisninger) var det i 2012 hele 2495 arrangementer på biblioteket. En betydelig andel er finansiert gjennom prosjektmidler og bidrag fra eksterne samarbeidspartnere. BOkuTsIkT: Jonas svartberg Arntzen har god utsikt fra kontorfløyen i en av Deichmanskes bakganger. OM FRAMTIDA: Jonas svartberg Arntzen, Ellen Aabakken og Ann kunish i prat om bibliotekets utvikling og framtid. temahefte-29