DIgITaL FOrmIDLINg Sindre Flø er prosjektleder for den delen av prosjektet «Kulturog naturreise» som finner sted i Bø og Sauherad. Her har de tatt for seg kulturminner og lokale naturopplevelser, og skal utvikle et dataprogram, eller en «app», som skal bidra til et bredere engasjement fra lokalbefolkningen, som skal være med å skape et bilde av Bø og Sauherad. Wikipedia-metode Modellen minner mye om måten nettleksikonet Wikipedia ble skapt på, det vil si at brukerne selv bidrar til å lage innholdet. Men forskjellen er en mer målrettet utvelgelse av informasjon, og ikke minst den koordineringen som skjer fra det offentlige. – Vår del av prøveprosjektet skal handle om lokale kulturminner og måter å bruke naturen på i distriktet. Vi har plukket ut kulturstier, rundløyper og historiske områder, som for eksempel Gamlegata i Gvarv. Der har vi gått inn i historien og lagt inn informasjon som senere skal brukes og ikke minst videreutvikles av folk lokalt. – Vi har faktisk allerede fått god respons på det arbeidet vi har gjort til nå, og det gir inspirasjon til å utvikle oss videre, forteller Flø. Han er imidlertid usikker på om det er mulig å komme langt nok i prøveperioden med en halv stilling i to år. Dette er etter hans mening i minste laget. – Vi er avhengig av å få med tunge aktører som det lokale næringslivet og høgskolen i Bø, og det er ikke uten videre enkelt å formidle hvilket potensial som ligger i det arbeidet som nå er i gang. – Derfor kan det lett bli slik at vi ikke får nok «trøkk» i satsingen før prosjektperioden går mot slutten. Og det ville være synd fordi dette allerede nå har fått svært positiv mottakelse i befolkningen, sier prosjektlederen. Frivillige grupper Flø er ikke alene om å gjøre jobben. Flere frivillige grupper er allerede i sving. De gjør en stor jobb med å registrere forskjellige kulturminner og sjekke ut den informasjonen som folk legger inn mot det som fins hos Riksantikvaren og andre kilder. – Hvordan sikrer dere at informasjonen som legges inn, Slå opp informasjon faktisk holder mål? – Vi er nå midt inne i en prosess, og det skal bli – En av de problemstillingene vi har diskutert, er spennende å se hvordan arbeidet utvikler seg videre. om innholdet vil være faglig pålitelig. Men så langt Allerede nå ser vi et engasjement som er utrolig positivt, ser ikke det ut til å bli et problem, slik enkelte fryktet. og som jeg håper vil være med på å danne grunnlaget De som jobber med dette, er både kunnskapsrike og for at prosjektet blir videreført, slik at vi får utviklet en samvittighetsfulle, og de sørger for å sjekke og app basert på den jobben vi nå gjør, sier Flø dobbeltsjekke informasjonen som blir lagt inn. Tanken er at dersom du for eksempel er ute på skogstur, og kommer over en ruin, skal du kunne DELE kuNNskAP: La meg se, her kan jeg altså legge inn det jeg vet om denne bygningen, mumler sindre Flø, og taster på sin mobil. < den digitale hverdagen temahefte-29