DIgITaL FOrmIDLINg LITT I TÅkA: At piren som ligger her i Gvarvhølen der den gamle havna som gav liv i Gvarv lå ligger litt i tåka, er ganske symbolsk, mener sindre Flø. For ut av minnenes tåkeheim skal de nå hente konkrete data som skal kunne bli allemannseie. POTENsIAL: Vi skalforsøke å få høgskolenog det lokale nærings- livet til å se hvilketpotensial Digitaltfortalt har. Da er vårdel av prosjektet enspennende innfallsvinkel, sier sindre Flø. taste inn koordinatene, eller bruke gps dersom du har det på mobiltelefonen, og så kunne få opp informasjon om hvilke bygninger det er snakk om, samt den historiske informasjonen som er tilgjengelig om området. – Naturopplevelsene vil kanskje bli litt annerledes ved å drasse med seg digitale hjelpemidler på skogsturen. Men jeg tenker at det vil balanseres med de fordelene du kan få ved å bruke en slik app som gir deg informasjon der og da, sier han. Flø tror også at den lokale naturformidlingen som folk selv skal bidra med, også vil gjøre at folk kommer seg ut og bruker naturen. For jo bedre kunnskap de skaffer seg om områdene og naturstiene de besøker, desto større interesse vil det vekke, håper han. Mange nye muligheter – Vi ser for oss mange nye muligheter. Foreløpig har vi ikke alt på plass, men det står avgjort på programmet. La oss et øyeblikk gå tilbake til den lille ruinen i skogen: Vi ønsker å legge inn muligheten for å få opp et kart som viser akkurat hvor du befinner deg, og så kan du på eget initiativ kanskje legge inn en video tatt med mobiltelefon eller et kamera, kanskje noen digitale bilder og litt informasjon om hvordan det ser ut nå. Fra før ligger det kanskje noen gamle bilder der som viser hvordan dette området så ut i sin tid, og så kan du koble dette sammen, akkurat som på Wikipedia. Kulturetatene har vært pådrivere for dette arbeidet, og følger nøye med på det som foregår. Sindre Flø mener det er nyttig både for lokale næringslivsaktører og undervisningsmiljøer. Også lokale lag og foreninger blir jevnlig oppfordret til å bidra: – Samarbeidet med lokale historielag, Riksantikvaren og Telemark Museum er utrolig bra, og vår del av «Kulturog naturreise» skal bli så bra som det bare går an å få det. Det er i alle fall min ambisjon, sier Flø. 26 den digitale hverdagen temahefte-29