DIgITaLT BIBLIOTeK Kjøper tilgang Mens andre bibliotek kjøper inn bøker og papirtidsskrifter, kjøper helsebiblioteket elektronisk abonnement på fagtidsskrifter og databaser. Dermed kan alle brukere søke i artikler blant annet i kostbare og anerkjente tidsskrifter som The Lancet og BMJ. – Vi har frikjøpt slik at hele Norge har adgang, sier Underdal. Norske nettbrukere kan derfor gå direkte inn i tidsskriftene, enten via Helsebiblioteket.no eller bruker en søkemoter, for eksempel Google. Årets bibliotek 2011 Nettredaktør Hans Petter Fosseng har ansvar for å holde orden i de digitale bokhyllene. – Jeg skal sørge for at alt er oppe og går, sier nettredaktøren. Det innebærer at han har jevnlig kontakt med brukere, men også med leverandører. At det er orden i sakene i Helsebiblioteket.no, fikk de en bekreftelse på for ett år siden. Da ble det hel PÅ NETT: Hege underdal er redaksjonssjef i Helsebiblioteket.no, mens nettredaktør Hans Petter Fosseng har ansvar for å holde orden i de digitale bokhyllene. Helsebiblioteket.no • Offisielt åpnet 6. juni 2006. • Offentlig finansiert nettsted. • Organisert som en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. • Drives som en redaksjon bestående av nesten 14 årsverk. • Mange ressurser er kjøpt inn som nasjonale avtaler. Det innebærer at informasjonen er tilgjengelig for alle med norsk iP-adresse, og at det ikke er nødvendig å gå om Helsebiblioteket.no for å få tilgang. • inneholder flere emnebibliotek, blant annet om psykisk helse, samfunnsmedisin og folkehelse, og legemidler. • Har kjøpt blant annet nasjonal adgang til Legevakthåndboken og to av verdens mest anerkjente oppslagsverk. Tilbyr også Legevakthåndboken som app. • Abonnerer blant annet på internasjonalt kjente medisinske tidskrifter som The Lancet, Annals of internal Medicine, BMJ, JAMA og The New England Journal of Medicine og sikrer dermed nasjonal adgang til disse. • inneholder en samling med fagprosedyrer og retningslinjer. digitale biblioteket kåret til Årets bibliotek av Norsk Bibliotekforening, og for første gang var det et bibliotek uten fysiske lokaler som vant prisen. Ettersom Helsebiblioteket ikke er et fysisk bibliotek, er kontakten med brukerne svært viktig, ifølge redaksjonssjef Hege Underdal. Alle bibliotekets ansatte sørger jevnlig for å gjøre biblioteket kjent, og få tilbakemeldinger på innholdet. Bibliotekets folk ute på rundt 90 undervisningsog markedsføringsoppdrag hvert år, blant annet på store konferanser i hele landet. Kontakten med i fagbibliotekene i helsesektoren og folkebibliotekene er også viktig. – Vi regner bibliotekarene mer som samarbeidspartnere enn som en målgruppe. Det er bibliotekarene som har den daglige kontakten med målgruppa, og vi er avhengige av deres drahjelp for å bli brukt, sier Hege Underdal. 30 den digitale hverdagen temahefte-29