2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. tekst og foto: Titti Brun, Karin Svendsen, Morten Lundstein, Kjellfrid T. Blakstad, Jørn Wad, Christine Kristoffersen, Kåre Hagen, Randi Johnsen, Marianne Munch, Linn-Heidi Lunde, Tonje Pedersen, Jan Inge Haga. illustrasjoner: Marius Pålerud. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 23. januar 2013. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Den viktige balansen < 4-9 Velferdsteknologi – bedre tjenester, men etiske utfordringer < 10-11 Teknologi erstatter ikke mennesker < 12 Morgendagens omsorgsutfordringer < 13-16 Hva er egentlig smerte? < 17-19 Demensomsorg handler om respekt < 20-21 Hjelpen sto klar da jeg kom hjem < 22-23 Har vi egentlig en omsorgskrise? < 24-27 Matglede i Sandefjord < 28-31 Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens < 32-35 Når aktivitet blir medisin Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-9 17-19 28-31 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Per Flakstad. tekst og foto: Titti Brun, Karin Svendsen, Morten Lundstein, Kjellfrid T. Blakstad, Jørn Wad, Christine Kristoffersen, Kåre Hagen, Randi Johnsen, Marianne Munch, Linn-Heidi Lunde, Tonje Pedersen, Jan Inge Haga. illustrasjoner: Marius Pålerud. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 23. januar 2013. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: Den viktige balansen < 4-9 Velferdsteknologi – bedre tjenester, men etiske utfordringer < 10-11 Teknologi erstatter ikke mennesker < 12 Morgendagens omsorgsutfordringer < 13-16 Hva er egentlig smerte? < 17-19 Demensomsorg handler om respekt < 20-21 Hjelpen sto klar da jeg kom hjem < 22-23 Har vi egentlig en omsorgskrise? < 24-27 Matglede i Sandefjord < 28-31 Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens < 32-35 Når aktivitet blir medisin Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-9 17-19 28-31 temahefte-30