LeDer den viktige balansen kirsti knudsen Mange av morgendagens omsorgsløsninger kjenner vi ennå ikke, skriver Kåre Hagen i sitt faglige innspill om utfordringene i framtidas eldreomsorg. Kriser oppstår når vi forsøker å løse nye problemer med gamle virkemidler, skriver han videre. Sluttpoenget hans er at vi må se de mulighetene som ligger i nytenkning, og utnytte dem slik at vi kan ta eldrebølgen i stedet for å frykte den. Samtidig er det et viktig poeng å ta vare på de eldres verdighet. Ut fra et faglig ståsted, er det deres behov og deres menneskeverd som må komme først – enten vi snakker om GPS-sendere eller andre moderne hjelpemidler. Det er her de varme hendene, med tilhørende godt kvalifiserte og kloke hoder, kommer inn i bildet. Les for eksempel om hvordan Unni Selte, som ble kåret til «Årets helsefagarbeider» i fjor, håndterer vanskelig spørsmål fra mennesker med demens uten at det går på bekostning av hennes egen integritet. Les også om Nina Simonsen, som med Fagforbundets støtte har laget et eget studiehefte om å arbeide med demente. – Det viktigste vi gjør er, å se mennesket bak sykdommen, sier hun. Ingen maskin – uansett hvor genial den er – vil bli i stand til nettopp dette som er helt grunnleggende når det gjelder å behandle og arbeide med mennesker! Det betyr selvsagt ikke at alt i eldreomsorgen bør forbli slik det er i dag. Framtida innebærer store utfordringer, og det blir helt nødvendig å tenke nytt for at de kompliserte velferdsregnestykkene skal gå opp. Det er ikke nok med flere varme hender og kloke hoder. Det trengs nytenkning på alle nivåer. Ikke minst på det nivået som de ansatte representerer. Her finnes det masse kunnskap, og – ikke minst – svært mye erfaring. Også dagens seniorer – som vil være morgendagens pleietrengende – bør engasjere seg for å påvirke sin egen framtidige hverdag mens de fortsatt er friske og har muligheten. For Fagforbundets medlemmer i pleie- og omsorgssektoren handler det om å engasjere seg i den yrkesfaglige utviklingen og sin egen yrkesframtid, slik blant andre Unni Selte og Nina Simonsen har gjort. Ny teknologi og de varme hendene må i framtidas velferdsnorge balanseres i en helhet til pasientenes beste. Bare gjennom et yrkesfaglig engasjement kan forbundets medlemmer være med på å legge premissene for denne viktige balansen. Sammen med dette temaheftet ligger også et faktahefte om trygghet i hjemmet for eldre. Forhåpentligvis vil dere finne nyttig informasjon og tips her. ansvarlig redaktør VELFERDSTEKNOLOGI 3 temahefte-30