VeLferDstekNOLOgI Bostedet Munkehatten Munkehatten er et botilbud for voksne med betydelig nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne. Bostedet har 25 døgnplasser. Det er ca. 60 ansatte fordelt på 44 stillinger. Alle får et tilbud utenfor bostedet minimum tre dager i uka. Månedlig avholdes beboermøter, og brukermedvirkning inngår i hverdagens pedagogikk. Danmark Danmark har satt av tre milliarder kroner i et ABT- fond (anvendt borgerteknologi). En dansk analyse anslår at opp mot 20 prosent av omsorgstjenestenes tid kan løses via teknologi, spesielt reisetid (10 prosent). Den danske Lov om sosial service (serviceloven) fikk i 2010 egne regler om anvendelse av alarm- og sporingssystemer. Norge har ikke gjort tilsvarende endringer i lovverket, men regjeringen har varslet at de kommer. Velferdsteknologi – bedre tjenester, men etiske utfordringer HØYteknologisk Hus: Velferdsteknologi hjelper gunhild Valbjør løchen i hverdagen så det blir tryggere å bo hjemme. Teknologien kan gi økt velferd. Men hva med etikken og jussen? Og er Norge klar for å sette GPS på demente? Og for robotmating? Tekst: titti Brun Foto: Heidi lundsgÅrd Gunnhild Valbjør Løchen (86) i Vågå bor i et I Danmark er loven endret og teknologien tatt i høyteknologisk hus. En stor touchskjerm med bilder bruk både i private hjem og på nye høyteknologiske og lyd hjelper til å holde styr på dagens aktiviteter, institusjoner. avtaler og medisiner. En automatisk stemme minner om at hun har glemt å lukke kjøleskapet, eller slå av – Jeg vil bo hjemme komfyren. Gunnhild er testkanin for velferds-Gunnhild er født på gården Valbjør, som ble bygget teknologiske muligheter. på 1850-tallet. Ingen skulle tro at det tradisjonsrike Foreløpig er det ikke fritt fram for at den offentlige huset er fullt av tekniske løsninger som gir mulighet helsetjenesten installerer teknologien. Det må lov-til å fortelle Gunnhild alt fra når posten legges i endringer til. Prosessen er i gang, men går med kassa til å slå på TV når Dagsrevyen begynner. Det manuell hastighet. Norge utreder seg sakte inn i den er installert en fallsensor som varsler dersom hun digitale framtida. faller. Lyset slår seg automatisk på i soverommet og 4 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30