VeLferDstekNOLOgI Claus Duedal Pedersen, som er sjef for sykehusets Center for klinisk innovasjon. Nå ønsker sykehuset å tilby pasientene fysisk opptrening via skjerm. Overraskende nok er også psykiatriske pasienter som bor hjemme, godt fornøyd med skjermsamtaler, og det er selve teknologien som gjør at pasientene opplever at de får en bedre oppmerksomhet fra behandlerne. – Vi må endre innstillingen blant leger og ledelse, for vi kan gi pasientene bedre og raskere oppfølging på denne måten, mener Pedersen. Praksis En tredel av arbeidstida i omsorgssektoren går med til transport, møter, saksbehandling, rapportering og annen administrasjon. Slik kan robot- og sensorteknologi spare administrasjonsutgifter: • Unngå reisetid og korridorvandring ved å bruke billedbasert, mobil kommunikasjon. • Utvikle helhetlig internkontroll og saksbehandlingssystemer. • Unngå reiser til medisinske undersøkelser ved å benytte telemedisin. • Unngå reisetid til møter ved å benytte mobilt kommunikasjonsutstyr. • Bruke automater for å legge medisiner i dosetter. • Benytte robotteknologi for å forenkle vaskerutiner. • Redusere rutinetilsyn og fysisk overvåkning av helse (diabetes, fallfare). • Aktivisere og motivere til fysisk aktivitet og bidra til sosial kontakt med pleiere, brukere og pårørende. • Gi løsninger som setter brukere i stand til å gjøre oppgaver selv. Veien videre • Tredoble antallet ergoterapeuter fra dagens knapt 700 årsverk til 2100. • Legge velferdsteknologi inn i videregående opplæring av helsearbeidere. • Satse på internopplæring av egne helsearbeidere i kommunene. • Opprette sekretariat for kommunal innovasjon som kan koordinere og stimulere utviklingen og bruk av velferdsteknologi. • Lovregulere bruken av varslings- og sporingshjelpemidler, slik at de etiske retningslinjene blir tydeligere. Kilde: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg roBot kosedYr: denne selen følger deg med blikket. sitter du taus lenge, kaller den på deg. den lagrer stemmen din og snur seg etter lys og lyd. noen aggressive og utagerende demente blir roligere av å kose med den. roBotMAter: den gir mulighet for noen pasienter å velge maten fra fatet selv, og spise den i eget tempo. roBotstØVsuger: i odense kommune må alle privatpersoner som skal ha hjemmehjelp kjøpe en robotstøvsuger. det letter det fysiske arbeidet, og gir tid til andre oppgaver. < VELFERDSTEKNOLOGI 7 temahefte-30