8 VELFERDSTEKNOLOGI Det er bare å lære seg den nye betydningen av Vip: Velferdsteknologisk innovasjonsprogram. Helsedirek- toratets forslag til ny nasjonal satsing innholder 19 tiltak, som endringer i lovgivningen, kompetanseheving og utreding av framtidige modeller for finansiering. Kommunene er nøkkelen 120 millioner årlig i åtte år er resepten for å få Norge inn i den velferdsteknologiske tidsalderen. Direk- toratet ønsker ikke ett nasjonalt senter, men flere regionale innovasjonssentre. Og er klar i sin tale: Det fraråder satsing på velferdsteknologi hvis det ikke samtidig sikres at kommunene settes i stand til å gjennomføre fornyingen. Behov for storsatsing Direktoratets rapport bygger i stor grad på NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Tiltakene innebærer stimulering av spredning av gode ideer knyttet til sju satsingsområder: • Trygg hjemme (trygghetspakker og forebyggende løsninger, hjemmerehabilitering) • Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt • Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt • Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap • Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokal- medisinske tjenester • Utvikle mulighetsrommet for personer med funk- sjonsnedsettelse • Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk Ikke brukerfinansiert Direktoratet anbefaler ikke at bruker skal betale anskaffelsen av hjelpemidlene, men benytte dagens regler for egenandel. Rapporten peker også på at det finnes en grense for hvor mange egenandeler folk er villige til å betale. Det må settes i gang et arbeid med framtidas finansiering av nye tekniske løsninger, som kan tilbys gjennom Nav Hjelpemiddelsentraler og av kommunene. en velferdsteknologisk milliard Det haster å få standardisert teknologien, endret utdanningen og få lovverket på plass, mener Helsedirektoratet, og foreslår å sette av én milliard over åtte år til et velferdsteknologisk fond. Kilde: Velferdsteknologi. Helsedirektoratets fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013–2030. trÅdlØs dØrlÅser og -ÅPner: Mange rullestolbrukere får ikke låst eller åpnet inngangsdøren uten å tilkalle hjelp. Med trådløs kontroll må pleierne banke på og vente til beboer velger å åpne. APPArAt for oPPtrening: et avansert treningsapparat som gir instruksjoner. Med sikkerhetsseter og sperrer. kan brukes i egentrening på institusjon eller hjemme. leketØY og rullestoler: over hele verden prøver forskere og teknikere å finne gode hjelpemidler til bruk i pleie og omsorg. ofte inspirert av teknologien i leketøy og industrielle roboter. 8 VELFERDSTEKNOLOGI Det er bare å lære seg den nye betydningen av Vip: Velferdsteknologisk innovasjonsprogram. Helsedirek- toratets forslag til ny nasjonal satsing innholder 19 tiltak, som endringer i lovgivningen, kompetanseheving og utreding av framtidige modeller for finansiering. Kommunene er nøkkelen 120 millioner årlig i åtte år er resepten for å få Norge inn i den velferdsteknologiske tidsalderen. Direk- toratet ønsker ikke ett nasjonalt senter, men flere regionale innovasjonssentre. Og er klar i sin tale: Det fraråder satsing på velferdsteknologi hvis det ikke samtidig sikres at kommunene settes i stand til å gjennomføre fornyingen. Behov for storsatsing Direktoratets rapport bygger i stor grad på NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Tiltakene innebærer stimulering av spredning av gode ideer knyttet til sju satsingsområder: • Trygg hjemme (trygghetspakker og forebyggende løsninger, hjemmerehabilitering) • Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt • Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt • Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap • Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokal- medisinske tjenester • Utvikle mulighetsrommet for personer med funk- sjonsnedsettelse • Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk Ikke brukerfinansiert Direktoratet anbefaler ikke at bruker skal betale anskaffelsen av hjelpemidlene, men benytte dagens regler for egenandel. Rapporten peker også på at det finnes en grense for hvor mange egenandeler folk er villige til å betale. Det må settes i gang et arbeid med framtidas finansiering av nye tekniske løsninger, som kan tilbys gjennom Nav Hjelpemiddelsentraler og av kommunene. en velferdsteknologisk milliard Det haster å få standardisert teknologien, endret utdanningen og få lovverket på plass, mener Helsedirektoratet, og foreslår å sette av én milliard over åtte år til et velferdsteknologisk fond. Kilde: Velferdsteknologi. Helsedirektoratets fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013–2030. trÅdlØs dØrlÅser og -ÅPner: Mange rullestolbrukere får ikke låst eller åpnet inngangsdøren uten å tilkalle hjelp. Med trådløs kontroll må pleierne banke på og vente til beboer velger å åpne. APPArAt for oPPtrening: et avansert treningsapparat som gir instruksjoner. Med sikkerhetsseter og sperrer. kan brukes i egentrening på institusjon eller hjemme. leketØY og rullestoler: over hele verden prøver forskere og teknikere å finne gode hjelpemidler til bruk i pleie og omsorg. ofte inspirert av teknologien i leketøy og industrielle roboter. temahefte-30