HVile: en god hvil etter endt spasertur hører med. fagLIg INNsPILL I fjor fikk Unni Selte prisen «Hele Norges helsefagarbeider ». I juryens begrunnelse står det at hun utmerker seg som en klok, kreativ og reflektert helsefagarbeider som behandler de eldre med respekt og verdighet, og at hun – med sin utstråling, sitt engasjement og sin faglige dyktighet – er en meget god representant for yrket. Til daglig jobber hun ved Sundjordet Bofellesskap i Hole kommune på Ringerike. Smertebehandling – Som en del av prisen fikk jeg være med på et kurs i PrAktisk HJelP: det er selvsagt også en rekke praktiske ting man trenger hjelp til innimellom i et bofellesskap. regi av Røde Kors sykehjem i Bergen. Det hadde tittelen «Lær for å lære videre», og er nettopp basert på hva smerte – fysisk og psykisk – egentlig er. Sentralt i kurset sto også hvordan vi skal klare å formidle denne kunnskapen til kolleger, forteller hun. – Det vi lærte på kurset ga meg viktig kunnskap å ha med i mitt daglige arbeid. Samtidig ble jeg tvunget til å tenke gjennom smerte og smertelindring på en ny og litt dypere måte: Hva er egentlig smerte? For det var jo ingen tvil om at pasienten vi snakker om, virkelig var fysisk syk; han hadde en alvorlig kreftsykdom. – Det selvsagt ingen tabletter som virker etter bare et par minutter. Når pasienten opplevde så sterkt lindringen, så var det fordi jeg satte meg ned og snakket med ham, at jeg rett og slett var til stede, sier hun stille, og ser litt ut av vinduet. Unni tenker annerledes enn mange andre, og forsøker også å jobbe på en annen måte. Det er blitt lagt merke til, og har blant annet resultert i en pris. Følte oss sett – Det var hyggelig å få en pris. Og fagdagen som kommunen fulgte opp prisen med med, gjorde at både jeg og vi som yrkesgruppe følte oss sett. Vi jobber med grupper som ikke lenger har så lett for å stille krav, derfor er det viktig at slikt skjer, forklarer hun. 14 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30