PaLLIatIV BeHaNDLINg kortsPill: Hva med et slag kort? unni utfordrer, og ester deler gjerne ut. sikkerhet for å bli funnet og tatt med hjem til bofellesskapet, uten alt oppstyret som følger med dersom noen går seg bort, sier Unni Selte. Lett å se – Det kan hende at vi ikke alltid rekker gulvvask, rydding og slike ting. Men da tenker jeg at de avvikene får vi heller ta. De går tross alt ut over døde ting, og ikke de menneskene vi er her for å ta vare på. – Du ser på folk hvordan de har det, sier hun plutselig, etter en liten tenkepause – igjen. Unni Selte forholder seg litt filosofisk – og ikke så rent lite gjennomtenkt – til jobben sin. Derfor er hun blitt hedret med en pris. Men selv om hun er ydmyk nok til å være både takknemlig og glad for den, er hun engasjert på annet hold – det som nemlig førte til at hun fikk prisen: – Så igjen må vi spørre: Hva er i grunnen smerte? Når du ser på noen at de ikke har det bra, må du være der for dem. Samtidig må du ha oversikten over hvordan andre på avdelingen har det, fordi du må behandle alle likt, sier hun. – Noen ganger er det veldig vanskelig – andre ganger direkte frustrerende. Men vi må gjøre denne jobben som best vi kan, og hjelpe hverandre til å bli litt bedre hele tiden, mener Unni Selte. 16 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30