– demensomsorg handler om respekt – Målet med arbeidet vårt er å bedre livskvaliteten for hver enkelt pasient, sier spesialhjelpepleier Nina Simonsen ved Vestby sykehjem i Akershus. Tekst og foto: CHRISTINE KRISTOFFERSEN VELFERDSTEKNOLOGI DeMeNs HYgge: nina setter seg ofte ned med pasientene og slår av en prat. – det er viktig at vi er til stede og møter hver pasient som en likeverdig, sier nina. < Hva er demens? Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykdommer i hjernen, og den vanligste er Alzheimers sykdom. Demens kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i prosesser som hukommelse og tenkning, språkevne og læring, følelsesmessig svikt i forhold til kontroll, motivasjon og sosial adferd, og sviktende evne til å utføre dagliglivets gjøremål. Demens opptrer hyppigst hos eldre over 65 år og kalles da aldersdemens. Sykdommen er som regel kronisk, og tilstanden forverrer seg med flere og flere symptomer. Noen pasienter får en rask forverring over to til fire år, mens andre har en langsom over 10–15 år. Demenskontakt Nina Simonsen er demenskontakt i Vestby kommune. Hun er også med i demensnettverket i Follo, der alle Follo-kommunene har et samarbeid, og driver samtalegrupper for ektefeller/ samboere/barn/søsken til personer med demens i samarbeid med Kari Jensen, Åse Lende Pung, Jorun Aarmo Lesteberg og Hanne Braastad Rygg. 17 temahefte-30