DeMeNs en bedre hverdag for personer med demens I 2008 laget spesialhjelpe- pleier Nina Simonsen ved Vestby sykehjem studie- heftet «Miljøarbeid for bedre hverdag – demens». Studieheftet ble gitt ut av Fagforbundet, og kom i andre opplag i 2009. Hensikten med heftet er å gi alle som jobber med demente en felles opplæring og for- ståelse for mennesker med demens og hva de trenger. det legges vekt på: • Anerkjennelse: Gi pasienten en bekreftelse på hvem hun/han er og at hun/han er verdt noe. For eksempel hilse vennlig, presentere seg, ha øyekontakt og liknende. • samarbeid: Hjelpe pasienten og gjøre ting i samarbeid med han/ henne. For eksempel ved påkledning: Hjelpe til slik at pasienten klarer å kle på seg selv og får en opplevelse av mestring. Samarbeid med pasienten slik at hun/han ikke «går i stå», men klarer å over- komme hindringer og vanskeligheter. • understøttelse: Støtte pasientens eget initiativ og aktivitet. • Validering: Verdsette pasientens erfaringer og følelser. • Positive tilbakemeldinger: Dette er med på å øke pasientens selvfølelse. Kilde: heftet «Miljøarbeid for bedre hverdag – demens» av Nina Simonsen. godt: – det er godt når du grer meg, fadumo, sier Mary nordby (95) og nyter den gode omsorgen. – Helt siden Nina Simonsen begynte som hjelpepleier, har hun hatt interesse for demensomsorg. For fem år siden skrev hun studieheftet «Miljøarbeid for bedre hverdag» som fortsatt brukes over hele landet i opplæring av nye medarbeidere. Bruke tid – Vil du ha fløte i kaffen din, Liv? – Ja, takk, svarer Liv (86). Det er kaffeservering på Vestby sykehjem. Spesialhjelpepleier Nina Simonsen (49) heller opp i koppen. – Vil du ha et kakestykke også? – Ja, takk, men bare et lite stykke. På Vestby sykehjem har de to avdelinger for personer med demens. «Hagestua» ligger i første etasje, «Solstua» i andre. Nina er gruppeleder på Hagestua hvor det bor ti eldre. Nina serverer kaffe og kake til Liv, men tar med en porsjon til seg selv også. Når alle har fått, setter hun seg ved bordet til Liv. Sola strømmer inn gjennom store vinduer, og stemningen på avdelingen er fredfull. De to andre pleierne som er på jobb, setter seg ned med kaffen og tar del i hyggestunden de også. – Det er viktig å ta seg tid til pasientene. Snakke med dem og se dem som de personene de er. At vi opptrer rolig og er til stede med hele oss, er veldig viktig. Omsorgen vi gir gjør pasientene trygge, sier Nina. Felles opplæring Hvordan man oppfører seg sammen med demente har stor innflytelse på livskvaliteten deres. Bare noen snakker med høy stemme, er det nok til å gjøre en person med demens forvirret. Derfor er det viktig at alle som skal jobbe med dem får god opplæring. I 2008 laget Nina Simonsen studieheftet «Miljøarbeid for bedre hverdag», et yrkesfaglig studiehefte om demens, med støtte og faglige råd fra Fagforbundet. – Grunnen til at jeg skrev heftet var at Vestby sykehjem skulle opprette to nye enheter for demente. Men sykehjemmet hadde mange ansatte som ikke tidligere hadde arbeidet med personer med demens, og det ga meg ideen til å lage et opplæringshefte, forteller Nina. Heftet er siden kommet i nytt opplag, og brukes i dag i opplæring av nye pleiere på sykehjem over hele landet. Nyttig demenshefte En av dem som har hatt god nytte av det yrkesfaglige studieheftet Nina har laget, er Fadumo Awdini (46) fra Vestby. Hun jobber som helsefagarbeider på samme avdeling som Nina. – Jeg kommer opprinnelig fra Somalia. Da jeg gikk på norskkurs i 2007 ble jeg utplassert på sykehjemmet to dager i uka som en del av språkopplæringen, forteller Fadumo. På sykehjemmet likte hun seg så godt at hun siden har utdannet seg til helsefagarbeider. I dag jobber hun som fast vikar på Hagestua. – Jeg har lest heftet til Nina og syns det er veldig bra. Det handler om hvordan vi som pleiere skal behandle de demente – med respekt. De er voksne mennesker som greier mye selv. Det er viktig at de får gjøre selv det de greier å gjøre, sier Fadumo. Bønnetid Da Fadumo Awdini begynte på sykehjemmet, var det mange eldre som syntes det var litt uvant at hun hadde mørk hudfarge og brukte hijab. – Jeg husker det var en mannlig beboer som alltid snakket engelsk til meg. Men etter hvert fikk jeg forklart ham at jeg skjønte norsk, sier Fadumo og smiler. Som troende muslim ber hun fem ganger om dagen. Da hender det at hun må be på jobben. – Jeg spør alltid kollegene mine om det passer før 18 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30