reHaBILIterINg Presser litt: – rehabilitering handler også om å presse litt, sier Margita söderberg og forsikrer kerstin Wikén om at hun trygt kan ta i. – Hjelpen stod klar da jeg kom hjem Hun skulle bare løfte en luftrenser. Plutselig smalt det i ryggen. Da hun kom hjem fra sjukehuset, ble hun tatt imot med hjelpemidler og en plan for rehabilitering. Tekst og foto: Karin E. Svendsen Kerstin Wikén smiler oppgitt over seg selv. Hun skulle bare flytte på en luftrenser. Den var litt tung, men 76-åringen trodde da hun skulle klare det uten hjelp. Da hun løftet den opp, hørte hun et smell i ryggen. På sjukehuset ble det klart at hun hadde flere brudd i ryggraden. Et halvt år etter husker hun nesten bare sterke smerter og mye morfin fra sjukehuset. 20 VELFERDSTEKNOLOGI Hver bydel i Östersund har sitt eget rehabili- teringsteam. Ergo-og fysioterapeuten vurderer potensialet for rehabilitering hos alle nye brukere. Sammen med hjemme- tjenesten leter de også jevnlig etter muligheter for å trappe ned bistand. – Vi mener hjelp til økt selvstendighet er viktig for livskvaliteten. De fleste opplever verdighet i mestring og selvstendighet, sier Elenor Ivarsson, ergoterapeut i rehabili- teringsteamet i Erikslund. Trenger litt eller mye Alle brukere er forskjellige, og behovet for hjelpemidler, for praktisk bistand og muligheter for rehabilitering varierer mye. – Vi trår til med stor innsats for at en person skal kunne leve uten eller med redusert bistand fra hjemmetjenesten, sier Elenor. Hun forteller at en bruker kan få både toalett, seng, elektrisk rullestol og trappeheis for å kunne klare seg mest mulig selv. Andre får rehabilitering og hjelpemidler På vei til større verdighet Hjemmetjenesten og rehabiliteringsteamet i Östersund samarbeider tett for å gi hver enkelt bruker akkurat de hjelpemidler og den bistanden som kan bidra til mest mulig uavhengighet. Modig VedtAk: Bodil evertsson som er medisinsk ansvarlig for rehabiliteringen i Östersund, mener poltikerne gjorde et modig vedtak da de tidlig satset på hverdagsrehabilitering. temahefte-30